Community Support

Waarom kiezen voor Community Support?

Meer informatie aanvragen

Community Support » Waarom Community Support

Waarom Community Support?

De keuze voor een zorgorganisatie kan een lastige keuze zijn. Er zijn zoveel organisaties die begeleiding bieden, maar welke organisatie past het beste bij uw vraag? Hieronder hebben we onze belangrijkste kenmerken op een rij gezet. Wilt u meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Bel of mail ons gerust.

Meer weten?

Inzet effectieve interventies

Al onze professionals zijn geschoold en gecertificeerd in de bewezen effectieve methodiek Community Support. De methodiek Community Support is de basis waar vanuit iedereen werkt. Aanvullend op onze eigen methodiek zijn er professionals geschoold in het werken met de volgende methodieken:

  • Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling
  • Oplossingsgericht werken
  • Signs of safety
  • Geweldloos verzet in gezinnen
  • Geef me de vijf
  • Vlaggensysteem

Al deze methodieken kunnen indien nodig ingezet worden in de begeleiding.

Deskundig team

We werken binnen Community Support met een deskundig team. Alle supportmedewerkers zijn minimaal HBO opgeleid en gecertificeerd in het werken volgens de methodiek Community Support en geregistreerd in de betreffende beroepsregisters (SKJ, NVO, Registerplein). De supportmedewerkers worden gecoacht door een supervisor. Een supervisor is een gedragswetenschapper met meerdere jaren werkervaring in het werken volgens de methodiek Community Support.

U bepaalt

De begeleiding die Community Support biedt wordt samen met u vormgegeven. Als het gaat om wat u wilt bereiken, dan bent u en zijn uw belangrijke naasten natuurlijk de expert. Vanuit de gekozen richting stellen we samen met u doelen op. Deze doelen worden in het samenwerkingsplan uitgewerkt. Elk doel is opgeknipt in concrete stappen om te komen tot het einddoel, waardoor het snel duidelijk is of een stap is gezet, wat de uitkomst was en welke vervolgstappen nodig zijn. De match tussen supportmedewerker, klant en vraag vinden we heel belangrijk, zodat u de juiste begeleiding kunt ontvangen.

Doen wat nodig is

Begeleiding bieden we op maat en kan op ieder moment plaatsvinden. Als het nodig is bieden we ook begeleiding buiten kantoortijden. We bieden begeleiding in uw eigen omgeving daar waar het nodig is en op de momenten dat het nodig is. 

Transparant werken

We doen niets buiten u om. Bij alle overleggen bent u aanwezig en u heeft toegang tot uw eigen digitale dossier (Mextra).  Mextra is een elektronisch cliënten dossier (ECD) voor u als klant en alle betrokkenen (uw informele netwerk en zorgprofessionals). Alle klanten van Community Support hebben toegang tot hun eigen dossier in Mextra (tenzij dit bij hoge uitzondering niet mogelijk is). Hiermee werken we in de begeleiding volledig transparant.  U kan ook besluiten uw eigen netwerk en andere professionals toegang te geven tot Mextra. Op deze manier communiceren alle betrokkenen rondom u met elkaar en zijn ze op de hoogte van de voortgang van de begeleiding en werken we gezamenlijk aan de doelen. Rapportages kunnen gemaakt worden middels geschreven notities, filmpjes, foto’s en gesproken berichten. Daarnaast is er binnen Mextra een module beeldbellen beschikbaar om contact te houden met hun hulpverlener op afstand buiten de begeleidingsmomenten om. 

Niet praten, maar doen

Onze begeleiding richt zich op het opdoen van succeservaringen. De supportmedewerker werkt toekomstgericht; niet praten maar doen is het motto. Begeleiding omvat een reeks van: plannetjes maken, afspreken hoe we het gaan aanpakken (laten zien, uitleggen, voordoen en samen doen), bekijken of de aanpak resultaat heeft en vervolgens samen met u nieuwe plannen maken. Daar horen vragen bij als: Wat was het doel? Hoe heeft u aan het doel gewerkt? Wat was het resultaat? Hoe gaat u verder? Als het doel behaald is, stelt u een nieuw doel op. Is het niet gelukt om het doel te halen, dan stelt u het doel bij.

Duurzame begeleiding

Het streven is dat onze begeleiding een duurzaam effect heeft. We geloven in het belang van meedoen, meetellen voor ieder mens en een bijdrage leveren in de samenleving. Door ons te richten op het vergroten en versterken van eigen kracht zorgen we ervoor dat jeugdigen, gezinnen en volwassenen die nu ondersteuning vragen en krijgen, straks zelf meer gaan bijdragen en van toegevoegde waarde worden voor hun eigen omgeving en voor de samenleving als geheel. Door ons te richten op het versterken van steunsystemen rondom onze cliënten wordt de samenredzaamheid vergroot en inzet van duurdere hulp wordt voorkomen.

Samenwerking

U wilt natuurlijk het liefst zo snel mogelijk van ons af en u zelf weer redden met de mensen die belangrijk voor u zijn. Onze supportmedewerkers doen daarom alleen dat wat nodig is en werken intensief samen met de mensen die voor u belangrijk zijn. Denk hierbij aan uw gezin, familie, vrienden, buren of andere betrokken professionals. We kijken wie het dichtst bij u staan en betrekken hen waar nodig. Dit doen we natuurlijk nooit zonder uw toestemming. U bepaalt wie u wilt betrekken in de begeleiding en op welke manier.

We hebben een goede samenwerking met vele organisaties in uw omgeving. Met name met Accare, Lentis(fact) en BuurtzorgT wordt in de dagelijkse praktijk intensief samengewerkt, omdat de praktische begeleiding vanuit Community Support goed aansluit op de behandeltrajecten van deze organisaties. Natuurlijk werken we als vanzelfsprekend altijd samen met de huisarts en school en andere betrokken organisaties zoals het maatschappelijk werk, het consultatiebureau, Veilig Thuis, gezinsvoogden, reclasseringswerkers, het CJG, etc.

Begeleiding door Community Support

Begeleiding van kinderen

Begeleiding van jongeren

Begeleiding van gezinnen

Begeleiding van volwassenen

Groepsaanbod

Sociale cohesie? Dat is bij ons gewoon een kop koffie bij de buurvrouw

Een cliënt is bij ons gewoon een klant!

We werken vanuit een samenwerkingsplan, want aan je doelen werken doe je nooit alleen

Waarom Community Support?

Nelly Heijs

Nelly Heijs

directeur / pedagoog

Riny Koersen

Riny Koersen

supervisor / orthopedagoog

Sem Duinkerken

Sem Duinkerken

supportmedewerker

Inge Hartlief

Inge Hartlief

supervisor / supportmedewerker

Eva van Dijk

Eva van Dijk

supportmedewerker

Bodil Kerckhoff

Bodil Kerckhoff

supportmedewerker

Mayke Lageveen

Mayke Lageveen

supportmedewerker

Loes Veninga

Loes Veninga

supervisor / supportmedewerker

Esmée Booijink

Esmée Booijink

supportmedewerker

Brenda Hoek

Brenda Hoek

supportmedewerker

Dionne de Vries

Dionne de Vries

supportmedewerker

 Annelies van den Hof

Annelies van den Hof

office manager

Annemieke Hoek

Annemieke Hoek

supportmedewerker

Catharina Dijkstra

Catharina Dijkstra

supportmedewerker

Akkeline Jukema

Akkeline Jukema

supportmedewerker

Maarten IJtsma

Maarten IJtsma

supportmedewerker

Esther Schumacher

Esther Schumacher

supportmedewerker

Suzanne Wierda

Suzanne Wierda

supportmedewerker

Tessa Jonker

Tessa Jonker

supportmedewerker

Yanaika van der Galiën

Yanaika van der Galiën

supportmedewerker

Willem Katerberg

Willem Katerberg

supportmedewerker

Janiek Soldaat

Janiek Soldaat

supportmedewerker

Silvia van Heugten

Silvia van Heugten

supportmedewerker

Walter Hartlief

Walter Hartlief

supportmedewerker

Contact met ons?