Community Support

Waarom kiezen voor Community Support?

Meer informatie aanvragen

Community Support » Waarom Community Support

Waarom Community Support?

De keuze voor een zorgorganisatie kan een lastige keuze zijn. Er zijn zoveel organisaties die begeleiding bieden, maar welke organisatie past het beste bij jouw vraag? Hieronder hebben we onze belangrijkste kenmerken op een rij gezet. Wil je meer informatie of een vrijblijvend gesprek? Bel of mail ons gerust.

Meer weten?

Gebruik effectieve methodes

Al onze professionals zijn geschoold en gecertificeerd in de bewezen effectieve methodiek Community Support. De methodiek Community Support is de basis waar vanuit iedereen werkt. Aanvullend op onze eigen methodiek zijn er professionals geschoold in het werken met de volgende methodieken:

  • Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling
  • Oplossingsgericht werken
  • Signs of safety
  • Geweldloos verzet in gezinnen
  • Geef me de vijf
  • Vlaggensysteem

Al deze methodieken kunnen indien nodig ingezet worden in de begeleiding.

Deskundig en betrokken team

We werken binnen Community Support met een deskundig team. Alle hulpverleners zijn minimaal HBO opgeleid en gecertificeerd in het werken volgens de methodiek Community Support en geregistreerd in de betreffende beroepsregisters (SKJ, NVO, Registerplein). 

Jij en je netwerk staan centraal

De begeleiding die Community Support biedt wordt samen met jou vormgegeven. Als het gaat om wat je wilt bereiken, dan ben je en zijn je belangrijke naasten natuurlijk de expert. Vanuit de gekozen richting stellen we samen met jou doelen op. Deze doelen worden in het samenwerkingsplan uitgewerkt. Elk doel is opgeknipt in concrete stappen om te komen tot het einddoel, waardoor het snel duidelijk is of een stap is gezet, wat de uitkomst was en welke vervolgstappen nodig zijn. De match tussen jou en de hulpverlener en vraag vinden we heel belangrijk, zodat je de juiste begeleiding kunt ontvangen.

Doen wat nodig is

Begeleiding bieden we op maat en kan op ieder moment plaatsvinden. Als het nodig is bieden we ook begeleiding buiten kantoortijden. We bieden begeleiding in je eigen omgeving daar waar het nodig is en op de momenten dat het nodig is. 

Transparant werken

We doen niets buiten jou om. Bij alle overleggen bent je aanwezig en heb je toegang tot je eigen digitale dossier (Mextra).  Mextra is een elektronisch cliënten dossier (ECD) voor jou als klant en alle betrokkenen (jouw informele netwerk en zorgprofessionals). Alle klanten van Community Support hebben toegang tot hun eigen dossier in Mextra (tenzij dit bij hoge uitzondering niet mogelijk is). Hiermee werken we in de begeleiding volledig transparant.  Je kan ook besluiten je eigen netwerk en andere professionals toegang te geven tot Mextra. Op deze manier communiceren alle betrokkenen rondom jou met elkaar en zijn ze op de hoogte van de voortgang van de begeleiding en werken we gezamenlijk aan de doelen. Rapportages kunnen gemaakt worden middels geschreven notities, filmpjes, foto’s en gesproken berichten. 

Gericht op ontwikkeling

Onze begeleiding richt zich op het opdoen van succeservaringen. De hulpverlener werkt ontwikkelingsgericht.

De begeleiding omvat een reeks van: plannetjes maken, afspreken hoe we het gaan aanpakken (laten zien, uitleggen, voordoen en samen doen), bekijken of de aanpak resultaat heeft en vervolgens samen met jou nieuwe plannen maken. Daar horen vragen bij als: Wat was het doel? Hoe heb je aan het doel gewerkt? Wat was het resultaat? Hoe ga je verder? Als het doel behaald is, stel je een nieuw doel op. Is het niet gelukt om het doel te halen, dan stel je het doel bij.

Duurzame begeleiding

Het streven is dat onze begeleiding een duurzaam effect heeft. Ons doel is dat we de samenredzaamheid van jeugdigen/gezinnen en hun informele netwerk versterken, zodat we als professional zo veel mogelijk overbodig worden.

We stimuleren jeugdigen, gezinnen en (jong)volwassenen om zelf stappen te zetten en daarbij betrekken we vooral het eigen netwerk. Lijkt dit netwerk beperkt of ervaar je voldoende steun? Dan gaan we aan de slag met het verstevigen van het netwerk. Want; geen netwerk, dat bestaat niet!

Samenwerking met de mensen die belangrijk voor jou zijn

Je wilt natuurlijk het liefst zo snel mogelijk van ons af en je zelf weer redden met de mensen die belangrijk voor jou zijn. Onze hulpverleners doen daarom alleen dat wat nodig is en werken intensief samen met de mensen die voor jou belangrijk zijn. Denk hierbij aan je gezin, familie, vrienden, buren of andere betrokken professionals. We kijken wie het dichtst bij jou staan en betrekken hen waar nodig. Dit doen we natuurlijk nooit zonder jouw toestemming. Jij bepaalt wie je wilt betrekken in de begeleiding en op welke manier.

We hebben een goede samenwerking met vele organisaties in jouw omgeving. Met name met behandelaren wordt in de dagelijkse praktijk intensief samengewerkt, omdat de praktische begeleiding vanuit Community Support goed aansluit op de behandeltrajecten. Natuurlijk werken we als vanzelfsprekend altijd samen met de huisarts en school en andere betrokken organisaties zoals het maatschappelijk werk, het consultatiebureau, Veilig Thuis, gezinsvoogden, reclasseringswerkers, het CJG, etc.

Begeleiding van kinderen

Begeleiding van jongeren

Begeleiding van gezinnen

Begeleiding van volwassenen

Groepsaanbod

Sociale cohesie? Dat is bij ons gewoon een kop koffie bij de buurvrouw

Een cliënt is bij ons gewoon een klant!

We werken vanuit een samenwerkingsplan, want aan je doelen werken doe je nooit alleen

Waarom Community Support?

Nelly Heijs

Nelly Heijs

directeur / pedagoog

Riny Koersen

Riny Koersen

orthopedagoog

Dionne de Vries

Dionne de Vries

gezinshulpverlener

Inge Hartlief

Inge Hartlief

praktijkbegeleider

Eva van Dijk

Eva van Dijk

ambulant begeleider

Bodil Kerckhoff

Bodil Kerckhoff

gezinshulpverlener

Loes Veninga

Loes Veninga

praktijkbegeleider

Esmée Booijink

Esmée Booijink

gezinshulpverlener

Maarten IJtsma

Maarten IJtsma

gezinshulpverlener

Brenda Hoek

Brenda Hoek

gezinshulpverlener

Esther Schumacher

Esther Schumacher

ambulant begeleider

 Annelies van den Hof

Annelies van den Hof

office manager

Annemieke Hoek

Annemieke Hoek

ambulant begeleider

Catharina Dijkstra

Catharina Dijkstra

gezinshulpverlener

Deborah Durieux

Deborah Durieux

gezinshulpverlener

Suzanne Wierda

Suzanne Wierda

gezinshulpverlener

Rowan Wouters

Rowan Wouters

gezinshulpverlener

Silvia van Heugten

Silvia van Heugten

gezinshulpverlener

Janiek Soldaat

Janiek Soldaat

gezinshulpverlener

Ilse de Haan

Ilse de Haan

gezinshulpverlener

Maaike de Groot

Maaike de Groot

gezinshulpverlener

Sandra Broersma

Sandra Broersma

ambulant begeleider

Contact met ons?