Community Support Hulpverlening

Op eigen kracht met hulp van het eigen sociale netwerk 

Contact met onze organisatie

Community Support » Organisatie

Organisatie Community Support

Stichting Community Support is een landelijk werkende zorgaanbieder die in januari 2001 is opgericht. Onze organisatie heeft dezelfde naam gekregen als de methode Community Support die door ons ontwikkeld is.

Het hoofdkantoor van Community Support is gevestigd in Groningen. Vanuit het hoofdkantoor verlenen we begeleiding in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. In deze provincies zijn er contracten afgesloten met de verschillende gemeenten.

Meer weten?

De methode Community Support

De methode Community Support is een vorm van ondersteuning in en door de samenleving op alle levensgebieden, zodat mensen met beperkingen en langer durende problemen zich weten te redden in hun dagelijks leven. Deze methode is beschreven in een viertal boeken en in diverse artikelen in vakbladen. Kern van de methode is dat het sociale netwerk van de klant gebruikt wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven in de door de klant zelf gekozen omgeving. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners daar waar mogelijk overbodig worden. We werken volgens een integrale aanpak waarbij we het gehele systeem van de klant wordt betrokkenen waarbij we de verschillende probleemgebieden met andere hulpverleners integraal aanpakken. De hulpvragen van klanten vormen de basis voor het aanbod.

Kwaliteit
We streven naar een efficiënte, betrouwbare en deskundige uitstraling naar de omgeving, waaronder hulpverleners van collega instellingen, huisartsen, scholen, GGZ, Maatschappelijk werk organisaties en ook klanten. Om dit beleid te kunnen voeren en de prestaties voortdurend te kunnen verbeteren, heeft Community Support een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat blijvend moet voldoen aan de eisen van de norm NEN-EN-ISO 9001-2015.

 

 

Begeleiding door Community Support

Begeleiding van kinderen

Begeleiding van jongeren

Begeleiding van gezinnen

Begeleiding van volwassenen

Groepsaanbod

Sociale cohesie? Dat is bij ons gewoon een kop koffie bij de buurvrouw

Een cliënt is bij ons gewoon een klant!

We werken vanuit een samenwerkingsplan, want aan je doelen werken doe je nooit alleen

Waarom Community Support?

Nelly Heijs

Nelly Heijs

directeur / pedagoog

Riny Koersen

Riny Koersen

supervisor / orthopedagoog

Sem Duinkerken

Sem Duinkerken

supportmedewerker

Inge Hartlief

Inge Hartlief

supervisor / supportmedewerker

Eva van Dijk

Eva van Dijk

supportmedewerker

Bodil Kerckhoff

Bodil Kerckhoff

supportmedewerker

Mayke Lageveen

Mayke Lageveen

supportmedewerker

Loes Veninga

Loes Veninga

supervisor / supportmedewerker

Esmée Booijink

Esmée Booijink

supportmedewerker

Brenda Hoek

Brenda Hoek

supportmedewerker

Dionne de Vries

Dionne de Vries

supportmedewerker

 Annelies van den Hof

Annelies van den Hof

office manager

Annemieke Hoek

Annemieke Hoek

supportmedewerker

Catharina Dijkstra

Catharina Dijkstra

supportmedewerker

Akkeline Jukema

Akkeline Jukema

supportmedewerker

Maarten IJtsma

Maarten IJtsma

supportmedewerker

Esther Schumacher

Esther Schumacher

supportmedewerker

Suzanne Wierda

Suzanne Wierda

supportmedewerker

Tessa Jonker

Tessa Jonker

supportmedewerker

Yanaika van der Galiën

Yanaika van der Galiën

supportmedewerker

Willem Katerberg

Willem Katerberg

supportmedewerker

Janiek Soldaat

Janiek Soldaat

supportmedewerker

Silvia van Heugten

Silvia van Heugten

supportmedewerker

Walter Hartlief

Walter Hartlief

supportmedewerker

Contact met ons?