Community Support Hulpverlening

Op eigen kracht met hulp van het eigen sociale netwerk 

Contact met onze organisatie

Community Support » Organisatie

Organisatie Community Support

Stichting Community Support is een landelijk werkende zorgaanbieder die in januari 2001 is opgericht. Onze organisatie heeft dezelfde naam gekregen als de methode Community Support die door ons ontwikkeld is.

We hebben een kantoor in Groningen en Friesland. We bieden begeleiding aan kinderen, jongeren, gezinnen en (jong)volwassenen die verschillende problemen ervaren in hun dagelijks leven in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. In deze provincies zijn er contracten afgesloten met de verschillende gemeenten vanuit de Jeugdwet en WMO.

Meer weten?

De methode Community Support

De methode Community Support is een vorm van ondersteuning in en door de samenleving op alle levensgebieden, zodat mensen met beperkingen en langer durende problemen zich weten te redden in hun dagelijks leven. Deze methode is beschreven in een viertal boeken en in diverse artikelen in vakbladen. Kern van de methode is dat het sociale netwerk van de klant gebruikt wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven in de door de klant zelf gekozen omgeving. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners daar waar mogelijk overbodig worden. We werken volgens een integrale aanpak waarbij we het gehele systeem van de klant wordt betrokkenen waarbij we de verschillende probleemgebieden met andere hulpverleners integraal aanpakken. De hulpvragen van klanten vormen de basis voor het aanbod.

Kwaliteit
We streven naar een efficiënte, betrouwbare en deskundige uitstraling naar de omgeving, waaronder hulpverleners van collega instellingen, huisartsen, scholen, GGZ, Maatschappelijk werk organisaties en ook klanten. Om dit beleid te kunnen voeren en de prestaties voortdurend te kunnen verbeteren, heeft Community Support een kwaliteitssysteem ontwikkeld dat blijvend moet voldoen aan de eisen van de norm NEN-EN-ISO 9001-2015.

 

 

Begeleiding van kinderen

Begeleiding van jongeren

Begeleiding van gezinnen

Begeleiding van volwassenen

Groepsaanbod

Sociale cohesie? Dat is bij ons gewoon een kop koffie bij de buurvrouw

Een cliënt is bij ons gewoon een klant!

We werken vanuit een samenwerkingsplan, want aan je doelen werken doe je nooit alleen

Waarom Community Support?

Nelly Heijs

Nelly Heijs

directeur / pedagoog

Riny Koersen

Riny Koersen

orthopedagoog

Dionne de Vries

Dionne de Vries

gezinshulpverlener

Inge Hartlief

Inge Hartlief

praktijkbegeleider

Eva van Dijk

Eva van Dijk

ambulant begeleider

Bodil Kerckhoff

Bodil Kerckhoff

gezinshulpverlener

Loes Veninga

Loes Veninga

praktijkbegeleider

Esmée Booijink

Esmée Booijink

gezinshulpverlener

Maarten IJtsma

Maarten IJtsma

gezinshulpverlener

Brenda Hoek

Brenda Hoek

gezinshulpverlener

Esther Schumacher

Esther Schumacher

ambulant begeleider

 Annelies van den Hof

Annelies van den Hof

office manager

Annemieke Hoek

Annemieke Hoek

ambulant begeleider

Catharina Dijkstra

Catharina Dijkstra

gezinshulpverlener

Deborah Durieux

Deborah Durieux

gezinshulpverlener

Suzanne Wierda

Suzanne Wierda

gezinshulpverlener

Rowan Wouters

Rowan Wouters

gezinshulpverlener

Silvia van Heugten

Silvia van Heugten

gezinshulpverlener

Janiek Soldaat

Janiek Soldaat

gezinshulpverlener

Ilse de Haan

Ilse de Haan

gezinshulpverlener

Maaike de Groot

Maaike de Groot

gezinshulpverlener

Sandra Broersma

Sandra Broersma

ambulant begeleider

Contact met ons?