Jongeren

Begeleiding van jongeren

Je kent vast het gevoel dat je de hele wereld aan kan. Het heerlijke gevoel dat je veel in je mars hebt en dat je in staat bent je eigen leven vorm te geven. Als je dit gevoel kent, dan ben je ongetwijfeld ook bekend met de tegenhanger van dat gevoel, namelijk dat je leven even niet loopt zoals je wilt en dat je begeleiding nodig hebt. Community Support biedt specialistische begeleiding voor iedereen met een hulpvraag. We hebben ruime ervaring in het begeleiden van jongeren met psychische problematiek (zoals ADHD, autisme verwante problematiek, depressie) of jongeren met een beneden gemiddelde intelligentie. 

Meer weten?

Waar kunnen wij bij helpen?

We bieden specialistische begeleiding op een praktische manier die aansluit bij jou op alle leefgebieden. Denk hierbij aan: 

  • Meedoen op school, stage of werk
  • Zelfstandiger worden
  • Sociale contacten
  • Omgaan met een beperking
  • Leren en verbeteren van vaardigheden. Bijvoorbeeld plannen en organiseren of vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te wonen.

Omdat we zowel begeleiding bieden vanuit de Jeugdwet en de WMO kunnen we ook van betekenis zijn in de overgang naar volwassenheid (18- / 18+)

We realiseren ons dat deze lijst nog lang niet volledig is. Mocht je zelf vragen hebben, maar jouw vraag niet in bovenstaande voorbeelden herkennen, dan bel ons vooral om te bespreken wat we eventueel voor je zouden kunnen betekenen.

Hoe ziet het begeleidingstraject eruit?

De hulpverlener biedt je praktische begeleiding op alle levensgebieden (gezondheid, financiën, wonen, vrije tijd, opvoeding, werk/school, sociale contacten, dagelijkse routine). In de begeleiding werken we ontwikkelingsgericht.

Ongetwijfeld heb je al van alles meegemaakt, maar wij vinden het vooral belangrijk om vooruit te kijken. Samen onderzoeken we wat je nu echt wilt bereiken. Dat heb je misschien zelf nog niet direct helder, daarom gaan we met je onderzoeken wat er al goed gaat en wat je wilt veranderen. Op basis daarvan maken we een plan en gaan we kijken wat voor je  werkt.

Iedereen leert en ontwikkelt zich anders. In de begeleiding zoeken we samen naar wat voor jou werkt. Natuurlijk kun je met de hulpverlener de zaken bespreken die je bezighouden om vervolgens daar zelf mee aan de slag te gaan. Het kan ook prettig zijn om samen op pad te gaan, de wijk of buurt in en samen te oefenen wat je graag wilt leren.

De begeleiding vindt in je eigen omgeving plaats (op school, thuis, sportvereniging, netwerk, etc). Onze ervaring is dat vaardigheden het beste geleerd kunnen worden waar ze nodig zijn en op het moment dat ze nodig zijn. Begeleiding is een maatwerktraject, waarbij we telkens doen wat nodig is.

De hulpverlener brengt samen met jou in kaart wie belangrijk voor jou zijn. De mensen die er echt voor jou toe doen betrekken we, uiteraard met jouw toestemming, in de begeleiding. Dit met als uiteindelijk doel dat je het zelf weer redt, samen met de mensen om jou heen.

Je krijgt een toegangscode om je eigen dossier in te lezen, samen het plan te maken en de voortgang van de begeleiding zelf rapporteren in het systeem. Als je toestemming geeft kunnen ook mensen die belangrijk voor je zijn toegang krijgen tot je digitale dossier.

Methodieken

Naast de methodiek Community Support werken we met een aantal specifieke methodieken die gericht zijn op het vergroten van vaardigheden. Welke we inzetten hangt af van jouw vraag en situatie.

Een aantal voorbeelden van deze methodieken zijn:

  • Geef me de 5
  • Oplossingsgericht werken
  • Leefstijl
  • Kids skills
  • Vlaggensysteem

Begeleiding van kinderen

Begeleiding van jongeren

Begeleiding van gezinnen

Begeleiding van volwassenen

Groepsaanbod

Sociale cohesie? Dat is bij ons gewoon een kop koffie bij de buurvrouw

Een cliënt is bij ons gewoon een klant!

We werken vanuit een samenwerkingsplan, want aan je doelen werken doe je nooit alleen

Waarom Community Support?

Nelly Heijs

Nelly Heijs

directeur / pedagoog

Riny Koersen

Riny Koersen

supervisor / orthopedagoog

Sem Duinkerken

Sem Duinkerken

supportmedewerker

Inge Hartlief

Inge Hartlief

supervisor / supportmedewerker

Eva van Dijk

Eva van Dijk

supportmedewerker

Bodil Kerckhoff

Bodil Kerckhoff

supportmedewerker

Loes Veninga

Loes Veninga

supervisor / supportmedewerker

Esmée Booijink

Esmée Booijink

supportmedewerker

Maarten IJtsma

Maarten IJtsma

supportmedewerker

Brenda Hoek

Brenda Hoek

supportmedewerker

Dionne de Vries

Dionne de Vries

supportmedewerker

 Annelies van den Hof

Annelies van den Hof

office manager

Annemieke Hoek

Annemieke Hoek

supportmedewerker

Catharina Dijkstra

Catharina Dijkstra

supportmedewerker

Esther Schumacher

Esther Schumacher

supportmedewerker

Suzanne Wierda

Suzanne Wierda

supportmedewerker

Rowan Wouters

Rowan Wouters

supportmedewerker

Silvia van Heugten

Silvia van Heugten

supportmedewerker

Janiek Soldaat

Janiek Soldaat

supportmedewerker

Deborah Durieux

Deborah Durieux

supportmedewerker

Contact met ons?