Community Support

Onze resultaten

Waarom kiezen voor Community Support?

Community Support » Resultaten

Resultaten van onze methodiek

We zijn heel kritisch op wat we doen en willen onze werkwijze verbeteren waar het kan. Daarom vinden we het belangrijk om doorlopend onderzoek te laten doen naar onze werkwijze om hiermee de methodiek te kunnen blijven doorontwikkelen, onszelf continue te verbeteren en inzichtelijk te maken wat de effecten van onze begeleiding zijn. We leveren op deze manier graag een bijdrage aan wetenschappelijke inzichten.

Meer weten?

Exitvragenlijsten

Als een klant de begeleiding binnen Community Support afsluit vragen we klanten een exitvragenlijst in te vullen. Uit de analyse van exitvragenlijsten van 2017, 2018 en 2019 – ingevuld door klanten – valt op dat klanten zeer positief zijn over de bejegening van onze hulpverleners als het gaat om het meebeslissen, zich serieus genomen voelen, de deskundigheid van de hulpverleners en het helpen bij de dingen die voor klanten belangrijk zijn.

Opmerkingen die klanten meermaals maken over wat ze positief vinden in de begeleiding zijn: dat de begeleider hen het vertrouwen geeft, het zelf een plan maken / kleine stapjes zetten, dat ze in alles mee kunnen beslissen, dat er niets achter hun rug om wordt gedaan.

Het gemiddelde cijfer dat is gegeven in 2020 in de exitformulieren is: 8,5. Het gemiddelde cijfer bij jeugd is: 8,6. Het gemiddelde cijfer bij wmo is: 8,4. In de ingevulde formulieren bij jeugd geeft 94 % van de klanten aan dat de doelen geheel of gedeeltelijk zijn behaald. In de gevulde formulieren bij de WMO geeft 97% van de WMO klanten aan dat de doelen geheel of gedeeltelijk zijn behaald.

Onafhankelijk tevredenheidsonderzoek

Eens per twee jaar voeren we een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek onder onze klanten. Opvallend is dat in alle tevredenheidsonderzoeken (2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2020) in het cluster hulpverlener er een uitstekende score wordt behaald.

Conclusie van het onderzoek van december 2020 is dat klanten erg tevreden over de hulp en begeleiding zijn. De eerlijke oplossingen en aansluiting bij klanten spelen een belangrijke rol. Medewerkers worden gewaardeerd voor de aandacht, steun en luisterend oor. Klanten waarderen onze hulpverlening in dit onderzoek met een 8,8.

Effectonderzoeken

Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van de methodiek Community Support. De methodiek Community Support is in één van de WMO-praktijken van de WMO werkplaats Groningen-Drenthe beschreven en geëvalueerd (Vos, 2012). Hieruit blijkt onder andere dat de methodiek positieve effecten heeft op het vergroten van participatie, het verminderen van eenzaamheid, het vergroten en verbeteren van het netwerk, het vergroten van zelfvertrouwen en grip op het leven (eigen kracht) en het verbeteren van de kwaliteit van leven (Vos, 2012).

Begeleiding door Community Support

Begeleiding van kinderen

Begeleiding van jongeren

Begeleiding van gezinnen

Begeleiding van volwassenen

Groepsaanbod

Sociale cohesie? Dat is bij ons gewoon een kop koffie bij de buurvrouw

Een cliënt is bij ons gewoon een klant!

We werken vanuit een samenwerkingsplan, want aan je doelen werken doe je nooit alleen

Waarom Community Support?

Nelly Heijs

Nelly Heijs

directeur / pedagoog

Riny Koersen

Riny Koersen

supervisor / orthopedagoog

Nienke Bergsma

Nienke Bergsma

supportmedewerker

Sem Duinkerken

Sem Duinkerken

supportmedewerker

Judith Megens-Bolt

Judith Megens-Bolt

supportmedewerker

Bodil Kerckhoff

Bodil Kerckhoff

supportmedewerker

Jellie Vonck

Jellie Vonck

supportmedewerker / psycholoog

Linda Ottens-Renes

Linda Ottens-Renes

supportmedewerker

Chantal van de Wolfshaar

Chantal van de Wolfshaar

supportmedewerker

Astrid Bult

Astrid Bult

supportmedewerker

Esmée Booijink

Esmée Booijink

supportmedewerker

Akkeline Jukema

Akkeline Jukema

supportmedewerker

Eva van Dijk

Eva van Dijk

supportmedewerker

Inge Hartlief

Inge Hartlief

casemanager / supportmedewerker

Laura Bakker

Laura Bakker

supportmedewerker

Suzanne Wierda

Suzanne Wierda

supportmedewerker

Esther Schumacher

Esther Schumacher

supportmedewerker

Brenda Hoek

Brenda Hoek

supportmedewerker

Maarten IJtsma

Maarten IJtsma

supportmedewerker

Annelies Meijer

Annelies Meijer

supervisor / socioloog

 Annelies van den Hof

Annelies van den Hof

office manager

Loes Veninga

Loes Veninga

supervisor

Mayke Lageveen

Mayke Lageveen

supportmedewerker

Anje Westers-Dam

Anje Westers-Dam

supportmedewerker.

Annemiek Schoonbeek

Annemiek Schoonbeek

supportmedewerker

Annabelle Geertzen

Annabelle Geertzen

supportmedewerker

Contact met ons?