Community Support

Onze resultaten

Waarom kiezen voor Community Support?

Community Support » Resultaten

Resultaten van onze methodiek

We zijn heel kritisch op wat we doen en willen onze werkwijze verbeteren waar het kan. Daarom vinden we het belangrijk om doorlopend onderzoek te laten doen naar onze werkwijze om hiermee de methodiek te kunnen blijven doorontwikkelen, onszelf continue te verbeteren en inzichtelijk te maken wat de effecten van onze begeleiding zijn. We leveren op deze manier graag een bijdrage aan wetenschappelijke inzichten.

Meer weten?

Exitvragenlijsten

Als een klant de begeleiding binnen Community Support afsluit vragen we klanten een exitvragenlijst in te vullen. Gemiddeld geven klanten onze hulpverlening in 2021 een 8,8.  96% van de klanten aan dat de doelen geheel of gedeeltelijk zijn behaald

Onafhankelijk tevredenheidsonderzoek

Eens per twee jaar voeren we een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek onder onze klanten. Opvallend is dat in alle tevredenheidsonderzoeken (2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2020) in het cluster hulpverlener er een uitstekende score wordt behaald.

Conclusie van het onderzoek van december 2020 is dat klanten erg tevreden over de hulp en begeleiding zijn. De eerlijke oplossingen en aansluiting bij klanten spelen een belangrijke rol. Medewerkers worden gewaardeerd voor de aandacht, steun en luisterend oor. Klanten waarderen onze hulpverlening in dit onderzoek met een 8,8.

Doen wat werkt

Community Support is zowel de naam van onze organisatie als de naam van de methodiek Community Support. De methodiek is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie. Zie: https://www.movisie.nl/interventie/community-support

De kern van de methodiek is het versterken van samenredzaamheid van klanten en hun informele netwerk, zodat we als professional zo veel mogelijk overbodig worden. We stimuleren klanten om zelf stappen te zetten en daarbij betrekken we vooral het eigen netwerk. Lijkt dit netwerk beperkt of ervaart het gezin onvoldoende steun? Dan gaan we aan de slag met het verstevigen van het netwerk. Want; geen netwerk, dat bestaat niet!

Er zijn in de loop der jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van de methodiek en daaruit komt telkens naar voren dat de methodiek positieve effecten heeft op de volgende punten:

  • het vergroten van participatie
  • het verminderen van eenzaamheid
  • het vergroten en verbeteren van het netwerk
  • het vergroten van zelfvertrouwen en grip op het leven (eigen kracht)
  • het verbeteren van de kwaliteit van leven

 

Begeleiding van kinderen

Begeleiding van jongeren

Begeleiding van gezinnen

Begeleiding van volwassenen

Groepsaanbod

Sociale cohesie? Dat is bij ons gewoon een kop koffie bij de buurvrouw

Een cliënt is bij ons gewoon een klant!

We werken vanuit een samenwerkingsplan, want aan je doelen werken doe je nooit alleen

Waarom Community Support?

Nelly Heijs

Nelly Heijs

directeur / pedagoog

Riny Koersen

Riny Koersen

supervisor / orthopedagoog

Sem Duinkerken

Sem Duinkerken

supportmedewerker

Inge Hartlief

Inge Hartlief

supervisor / supportmedewerker

Eva van Dijk

Eva van Dijk

supportmedewerker

Bodil Kerckhoff

Bodil Kerckhoff

supportmedewerker

Loes Veninga

Loes Veninga

supervisor / supportmedewerker

Esmée Booijink

Esmée Booijink

supportmedewerker

Maarten IJtsma

Maarten IJtsma

supportmedewerker

Brenda Hoek

Brenda Hoek

supportmedewerker

Dionne de Vries

Dionne de Vries

supportmedewerker

 Annelies van den Hof

Annelies van den Hof

office manager

Annemieke Hoek

Annemieke Hoek

supportmedewerker

Catharina Dijkstra

Catharina Dijkstra

supportmedewerker

Esther Schumacher

Esther Schumacher

supportmedewerker

Suzanne Wierda

Suzanne Wierda

supportmedewerker

Rowan Wouters

Rowan Wouters

supportmedewerker

Silvia van Heugten

Silvia van Heugten

supportmedewerker

Janiek Soldaat

Janiek Soldaat

supportmedewerker

Deborah Durieux

Deborah Durieux

supportmedewerker

Ilse de Haan

Ilse de Haan

supportmedewerker

Contact met ons?