Community Support

Systemische begeleiding op alle leefgebieden

Voor wie is Community Support?

Community Support

Wie zijn wij?

Wij zijn Community Support. Een zorgorganisatie met dezelfde naam als de methodiek waar we al ruim 20 jaar (sinds 2001) mee werken. Met veel succes, want onze methodiek is een bewezen effectieve hulpverleningsmethodiek, die mensen ondersteunt bij het oplossen van alledaagse problemen. Op onze website vind je meer informatie over onze organisatie, de methodiek en onze werkwijze.

Vanuit onze kantoren in Groningen en Drachten werken we met een enthousiast en deskundig team. We bieden specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren, gezinnen en (jong)volwassenen die wonen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe vanuit de Jeugdwet en WMO.

Onze ervaring ligt sinds 2001 in het begeleiden van kinderen, jongeren, gezinnen en (jong)volwassenen die al veel meegemaakt hebben in hun leven. Die vaak al meerdere hulpverleners hebben gehad en waarbij op meerdere levensgebieden wat speelt. In het werkveld noemen we dit ook wel multiproblematiek. Dit betekent dat er zich bij een gezin bij 1 of meerdere gezinsleden uiteenlopende problemen in het dagelijks leven voordoen. Bijvoorbeeld op school, vrije tijd, werk/school, opvoeding, wonen of financiën.

 De begeleiding bieden we bij je thuis met een deskundig en betrokken team. Je vaste hulpverlener komt op de momenten dat het nodig is en op de plaatsen dat het nodig is. Begeleiding kan bijvoorbeeld ook plaatsvinden op school of in de buurt.

Uitgangspunt is dat je zelf richting geeft aan je leven en dat wij je ondersteunen waar het nodig is. We zullen je stimuleren om zelf stappen te zetten en samen met je onderzoeken wie we vanuit je eigen sociale netwerk kunnen betrekken.

We werken zonder wachtlijsten. Als je je aanmeld bij ons maken we binnen een week een afspraak voor een voorlichtingsgesprek, zodat je kunt bepalen of onze werkwijze bij je past.

 

Meer weten?

Community Support? 

Doen wat werkt!

Community Support is zowel de naam van onze organisatie als de naam van de methodiek Community Support. De methodiek is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie. Zie: https://www.movisie.nl/interventie/community-support

De kern van de methodiek is het versterken van samenredzaamheid van jeugdigen, gezinnen en (jong)volwassenen en hun informele netwerk, zodat we als professional zo veel mogelijk overbodig worden. 

Er zijn in de loop der jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van de methodiek en daaruit komt telkens naar voren dat de methodiek positieve effecten heeft op de volgende punten:

 • het vergroten van participatie
 • het verminderen van eenzaamheid
 • het vergroten en verbeteren van het netwerk
 • het vergroten van zelfvertrouwen en grip op het leven (eigen kracht)
 • het verbeteren van de kwaliteit van leven

Het streven is dat onze begeleiding een duurzaam effect heeft. We stimuleren jeugdigen, gezinnen en (jong)volwassenen om zelf stappen te zetten en daarbij betrekken we vooral het eigen netwerk. Lijkt dit netwerk beperkt of ervaart men onvoldoende steun? Dan gaan we aan de slag met het verstevigen van het netwerk. Want; geen netwerk, dat bestaat niet! 

 

Wat is kenmerkend voor onze begeleiding?

 • Jij en je netwerk staan centraal
 • Transparant werken
 • Gericht op ontwikkeling
 • Doen wat nodig is
 • Duurzame begeleiding
 • Samenwerking met de mensen die belangrijk voor je zijn
 • Gebruik effectieve methodes
 • Deskundig en betrokken team

Begeleiding van kinderen

Begeleiding van jongeren

Begeleiding van gezinnen

Begeleiding van volwassenen

Groepsaanbod

Sociale cohesie? Dat is bij ons gewoon een kop koffie bij de buurvrouw

Een cliënt is bij ons gewoon een klant!

We werken vanuit een samenwerkingsplan, want aan je doelen werken doe je nooit alleen

Waarom Community Support?

Nelly Heijs

Nelly Heijs

directeur / pedagoog

Riny Koersen

Riny Koersen

orthopedagoog

Dionne de Vries

Dionne de Vries

gezinshulpverlener

Inge Hartlief

Inge Hartlief

praktijkbegeleider

Eva van Dijk

Eva van Dijk

ambulant begeleider

Bodil Kerckhoff

Bodil Kerckhoff

gezinshulpverlener

Loes Veninga

Loes Veninga

praktijkbegeleider

Esmée Booijink

Esmée Booijink

gezinshulpverlener

Maarten IJtsma

Maarten IJtsma

gezinshulpverlener

Brenda Hoek

Brenda Hoek

gezinshulpverlener

Esther Schumacher

Esther Schumacher

gezinshulpverlener

 Annelies van den Hof

Annelies van den Hof

office manager

Annemieke Hoek

Annemieke Hoek

ambulant begeleider

Catharina Dijkstra

Catharina Dijkstra

gezinshulpverlener

Deborah Durieux

Deborah Durieux

gezinshulpverlener

Suzanne Wierda

Suzanne Wierda

gezinshulpverlener

Rowan Wouters

Rowan Wouters

gezinshulpverlener

Silvia van Heugten

Silvia van Heugten

gezinshulpverlener

Janiek Soldaat

Janiek Soldaat

gezinshulpverlener

Ilse de Haan

Ilse de Haan

gezinshulpverlener

Maaike de Groot

Maaike de Groot

gezinshulpverlener

Sandra Broersma

Sandra Broersma

ambulant begeleider

Contact met ons?

Community Support Academy

Community Support Academy
Lübeckweg 2
9723 HE Groningen