Community Support

Specialistische begeleiding op alle leefgebieden

Voor wie is Community Support?

Community Support

Wie zijn wij?

Wij zijn Community Support. Een zorgorganisatie met dezelfde naam als de methodiek waar we al ruim 20 jaar (sinds 2001) mee werken. Met veel succes, want onze methodiek is een bewezen effectieve hulpverleningsmethodiek, die mensen ondersteunt bij het oplossen van alledaagse problemen. Op onze website vind je meer informatie over onze organisatie, de methodiek en onze werkwijze.

Vanuit ons hoofdkantoor in Groningen werken we met een enthousiast en deskundig team. We bieden specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen die wonen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe vanuit de Jeugdwet, WMO en WLZ. Onze begeleiding bestaat uit het bieden van integrale begeleiding op alle leefgebieden (gezondheid, financiën, wonen, vrije tijd, opvoeding, werk/school, sociale contacten, dagelijkse routine).

 Als organisatie zijn we trots op ons team, de sfeer binnen onze organisatie, de onderlinge betrokkenheid, onze focus op inhoud en onze onderscheidende methodiek.

Meer weten?

Community Support? 

Doen wat werkt!

De methodiek Community Support werkt! Er zijn in de loop der jaren verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van de methodiek en daaruit komt telkens naar voren dat de methodiek positieve effecten heeft op de volgende punten:

  • het vergroten van participatie
  • het verminderen van eenzaamheid
  • het vergroten en verbeteren van het netwerk
  • het vergroten van zelfvertrouwen en grip op het leven (eigen kracht)
  • het verbeteren van de kwaliteit van leven

De methodiek Community Support is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie. Zie: https://www.movisie.nl/interventie/community-support

Het streven is dat onze begeleiding een duurzaam effect heeft. We geloven in het belang van meedoen, meetellen voor ieder mens en een bijdrage leveren in de samenleving. Door ons te richten op het vergroten en versterken van eigen kracht zorgen we ervoor dat jeugdigen, gezinnen en volwassenen die nu ondersteuning vragen en krijgen, straks zelf meer gaan bijdragen en van toegevoegde waarde worden voor hun eigen omgeving en voor de samenleving als geheel

 

Klanttevredenheid

Eens per twee jaar voeren we een onafhankelijk tevredenheidsonderzoek onder onze klanten. Opvallend is dat in alle tevredenheidsonderzoeken (2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2020) in het cluster hulpverlener er een uitstekende score wordt behaald.

Conclusie van het onderzoek van december 2020 is dat klanten erg tevreden over de hulp en begeleiding zijn. De eerlijke oplossingen en aansluiting bij klanten spelen een belangrijke rol. Medewerkers worden gewaardeerd voor de aandacht, steun en luisterend oor. Klanten waarderen onze hulpverlening in dit onderzoek met een 8,8.

Begeleiding door Community Support

Begeleiding van kinderen

Begeleiding van jongeren

Begeleiding van gezinnen

Begeleiding van volwassenen

Groepsaanbod

Sociale cohesie? Dat is bij ons gewoon een kop koffie bij de buurvrouw

Een cliënt is bij ons gewoon een klant!

We werken vanuit een samenwerkingsplan, want aan je doelen werken doe je nooit alleen

Waarom Community Support?

Nelly Heijs

Nelly Heijs

directeur / pedagoog

Riny Koersen

Riny Koersen

supervisor / orthopedagoog

Nienke Bergsma

Nienke Bergsma

supportmedewerker

Sem Duinkerken

Sem Duinkerken

supportmedewerker

Judith Megens-Bolt

Judith Megens-Bolt

supportmedewerker

Bodil Kerckhoff

Bodil Kerckhoff

supportmedewerker

Jellie Vonck

Jellie Vonck

supportmedewerker / psycholoog

Linda Ottens-Renes

Linda Ottens-Renes

supportmedewerker

Chantal van de Wolfshaar

Chantal van de Wolfshaar

supportmedewerker

Astrid Bult

Astrid Bult

supportmedewerker

Esmée Booijink

Esmée Booijink

supportmedewerker

Akkeline Jukema

Akkeline Jukema

supportmedewerker

Eva van Dijk

Eva van Dijk

supportmedewerker

Inge Hartlief

Inge Hartlief

casemanager / supportmedewerker

Laura Bakker

Laura Bakker

supportmedewerker

Suzanne Wierda

Suzanne Wierda

supportmedewerker

Esther Schumacher

Esther Schumacher

supportmedewerker

Brenda Hoek

Brenda Hoek

supportmedewerker

Maarten IJtsma

Maarten IJtsma

supportmedewerker

Annelies Meijer

Annelies Meijer

supervisor / socioloog

 Annelies van den Hof

Annelies van den Hof

office manager

Loes Veninga

Loes Veninga

supervisor

Mayke Lageveen

Mayke Lageveen

supportmedewerker

Anje Westers-Dam

Anje Westers-Dam

supportmedewerker.

Annemiek Schoonbeek

Annemiek Schoonbeek

supportmedewerker

Annabelle Geertzen

Annabelle Geertzen

supportmedewerker

Contact met ons?

Community Support Academy

Community Support Academy
Lübeckweg 2
9723 HE Groningen