Gezinnen

Specialistische begeleiding van gezinnen

Natuurlijk wil iedere ouder het beste voor zijn of haar kind en bieden wat hij of zij nodig heeft. Dit kan soms een enorme uitdaging zijn. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom u vastloopt in de opvoeding of in een crisissituatie terecht bent gekomen waardoor u gespecialiseerde begeleiding nodig heeft. Uw kind heeft mogelijk een diagnose gekregen, wat uitdagingen met zich mee brengt. Of u ziet dat uw kind het moeilijk heeft en u heeft het gevoel geen grip meer te hebben. U voelt zich als ouder machteloos, de balans tussen de draagkracht en draaglast is verstoord en er is onvoldoende steun uit uw eigen omgeving. Onze visie is dat ieder kind waar het kan thuis moet opgroeien, in zijn eigen omgeving en dat we het steunsysteem rondom een gezin willen versterken. Juist daar waar het gaat om opvoedingsnood en opvoedingscrisis zie je vaak dat de netwerken naar de achtergrond zijn gegaan. Door openheid te geven aan het netwerk wat de situatie is, is onze ervaring dat er meer ondersteuning vanuit het netwerk geboden kan worden dan gedacht. 

Meer weten?

Waar kunnen wij bij helpen?

We bieden systeemgerichte begeleiding op meerdere leefgebieden. Voorbeelden van gebieden waar we begeleiding in kunnen bieden: 

 • Opvoedingsvaardigheden
 • Communicatie in het gezin
 • Ontwikkeling
 • Zelfstandigheid
 • Meedoen op school, stage of werk
 • Sociale contacten
 • Omgaan met een beperking
 • Leren en verbeteren van vaardigheden
 • Waarborgen van veiligheid
 • Versterken van het netwerk

 We realiseren ons dat deze lijst nog lang niet volledig is. Mocht u zelf vragen hebben, maar uw situatie niet in bovenstaande voorbeelden herkennen, bel ons vooral om te bespreken wat we eventueel voor u zouden kunnen betekenen.

Hoe ziet het begeleidingstraject eruit?

De supportmedewerker biedt jullie begeleiding op alle levensgebieden (gezondheid, financiën, wonen, vrije tijd, opvoeding, werk/school, sociale contacten, dagelijkse routine). In de begeleiding werken we toekomstgericht. Ongetwijfeld hebben jullie als gezin al van alles meegemaakt, maar wij vinden het vooral belangrijk om vooruit te kijken. Samen onderzoeken we wat u echt wilt bereiken. Dat hebt u misschien zelf nog niet direct helder, daarom gaan we met u onderzoeken wat er al goed gaat en wat u willen veranderen. Op basis daarvan maken we een plan en gaan we kijken wat voor jullie als gezin werkt.

De begeleiding vindt in uw eigen omgeving plaats. Onze ervaring is dat vaardigheden het beste geleerd kunnen worden waar ze nodig zijn en op het moment dat ze nodig zijn. We sluiten daarom juist aan op de momenten waarop het nodig is, bijvoorbeeld tijdens het ‘spitsuur’  rondom het avondeten of juist bij het ochtendritueel. We zijn hierin flexibel en denken met u mee. Begeleiding is een maatwerktraject, waarbij we telkens doen wat nodig is.

In de begeleiding richten we ons op het vergroten van de de opvoedingsvaardigheden en het herstellen van de balans tussen draagkracht en draaglast. We zullen daarom naast de opvoeding ook bespreken hoe het gaat met de andere levensgebieden, om eventuele problemen met bijkomende stress daar weg te kunnen nemen.

Iedereen leert op zijn eigen manier. We gaan daarom samen met u op zoek naar wat werkt: bijvoorbeeld observeren, samen doen, voordoen, gesprekken voeren etc.

Samen met de supportmedewerker stelt u een samenwerkingsplan op. In het samenwerkingsplan staan de doelen, de werkwijze en de taakverdeling omschreven. Het uitgangspunt in het plan zijn de mogelijkheden en de krachten van jullie als gezin. De focus in de begeleiding ligt op wat er goed gaat en hoe opgedane succeservaringen uitgebouwd kunnen worden.

De doelen in het integrale samenwerkingsplan worden opgesteld op basis van de richting van jullie als gezin (jullie wensen en dromen). Bijvoorbeeld: ‘mijn kinderen blijven thuis wonen’. Binnen deze richting staat uiteraard altijd het belang van het kind en zijn of haar veiligheid en ontwikkeling voorop.

Opvoeden doe je nooit alleen. De supportmedewerker brengt daarom samen met u in kaart wie belangrijk voor u zijn. De mensen die er echt toe doen betrekken we, uiteraard met uw toestemming, in de begeleiding. Dit met als uiteindelijk doel dat u het zelf weer gaat redden, samen met de mensen om u heen.

U krijgt een toegangscode om uw digitale dossier in te lezen, samen het plan te maken en de voortgang van de begeleiding zelf te rapporteren in het systeem. Als u toestemming geeft kunnen ook mensen die belangrijk voor u zijn toegang krijgen tot uw digitale dossier.

Methodieken

Naast de methodiek Community Support werken we in de begeleiding van gezinnen met een aantal specifieke effectieve methodieken die gericht zijn op het vergroten van opvoedingsvaardigheden.  Welke we inzetten hangt af van u vraag en situatie. Een aantal voorbeelden van deze methodieken zijn:

 • Geef me de 5
 • Geweldloos verzet
 • Oplossingsgericht werken
 • Signs of Safety
 • Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling
 • Vlaggensysteem

Begeleiding door Community Support

Begeleiding van kinderen

Begeleiding van jongeren

Begeleiding van gezinnen

Begeleiding van volwassenen

Groepsaanbod

Sociale cohesie? Dat is bij ons gewoon een kop koffie bij de buurvrouw

Een cliënt is bij ons gewoon een klant!

We werken vanuit een samenwerkingsplan, want aan je doelen werken doe je nooit alleen

Waarom Community Support?

Nelly Heijs

Nelly Heijs

directeur / pedagoog

Riny Koersen

Riny Koersen

supervisor / orthopedagoog

Sem Duinkerken

Sem Duinkerken

supportmedewerker

Judith Megens-Bolt

Judith Megens-Bolt

supportmedewerker

Eva van Dijk

Eva van Dijk

supportmedewerker

Bodil Kerckhoff

Bodil Kerckhoff

supportmedewerker

Mayke Lageveen

Mayke Lageveen

supportmedewerker

Inge Hartlief

Inge Hartlief

supervisor / supportmedewerker

Anje Westers-Dam

Anje Westers-Dam

supportmedewerker

Esther Schumacher

Esther Schumacher

supportmedewerker

Maarten IJtsma

Maarten IJtsma

supportmedewerker

Suzanne Wierda

Suzanne Wierda

supportmedewerker

Esmée Booijink

Esmée Booijink

supportmedewerker

Loes Veninga

Loes Veninga

supervisor / supportmedewerker

Brenda Hoek

Brenda Hoek

supportmedewerker

 Annelies van den Hof

Annelies van den Hof

office manager

Annemieke Hoek

Annemieke Hoek

supportmedewerker

Dionne de Vries

Dionne de Vries

supportmedewerker

Akkeline Jukema

Akkeline Jukema

supportmedewerker

Ellen Klaver

Ellen Klaver

supportmedewerker

Tessa Jonker

Tessa Jonker

supportmedewerker

Catharina Dijkstra

Catharina Dijkstra

supportmedewerker

Anniek Vonk

Anniek Vonk

supportmedewerker

Willem Katerberg

Willem Katerberg

supportmedewerker

Maaike de Groot

Maaike de Groot

supportmedewerker

Roos Mulder

Roos Mulder

stagiaire supportmedewerker

Yanaika van der Galiën

Yanaika van der Galiën

supportmedewerker

Contact met ons?