Vacatures

Op zoek naar een nieuwe uitdaging als jeugd- en gezinsprofessional?

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Op dit moment hebben we een openstaande vacature als gezinscoach (SKJ geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional) in de regio Friesland en in Hoogeveen/ Meppel.

Als gezinscoach ben je verantwoordelijk voor het coördineren van de geboden hulpverlening gegeven door Community Support en behartigen van de belangen van de jeugdige en/of het gezin in verband met deze hulpverlening. Extern onderhoudt de gezinscoach contacten met alle betrokkenen bij de hulpverlening rond een gezin. Denk hierbij aan hulpverleners van collega-instellingen, de huisarts, de psychiater enzovoort. Ook onderhoud je contacten met de leden van de steungroep en andere relevante personen rond het gezin. Je draagt zorg voor een goede samenwerking met alle betrokkenen (formele en informele netwerk). Je signalerende rol is hierin erg belangrijk. 

In de begeleiding van gezinnen van jeugdigen en gezinnen is het werken volgens de methodiek Community Support leidend. Naast de methodiek Community Support werken we in de begeleiding van gezinnen met een aantal specifieke effectieve methodieken die gericht zijn op het vergroten van opvoedingsvaardigheden, zoals Signs of Safety, Geweldloos verzet in Gezinnen en Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling

In de begeleiding richten we ons altijd op het gehele gezinssysteem, dus zowel op de jeugdige en zijn ouders als op zijn omgeving (opvoeders, familie, vrienden, wijk, buurt, school).  De casuïstiek is veelal complex en richt zich veelal op meerdere leefgebieden. Kern van de methodiek is dat de eigen kracht van de jeugdige, zijn gezin en zijn sociale netwerk benut wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet worden. 

De hulpverlening vindt zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de jeugdige/het gezin plaats (op school, thuis, sportvereniging, netwerk, etc). Daar waar de problemen ontstaan wordt ook aan oplossingen en gedragsverandering gewerkt. De omvang en duur van de trajecten hangt af van de mogelijkheden van de jeugdige/het gezin en diens sociale netwerk en van de complexiteit van de hulpvraag. Community Support is van mening dat vaardigheden het beste geleerd kunnen worden waar ze nodig zijn en op het moment dat ze nodig zijn. Coaching is een maatwerktraject, waarbij we telkens doen wat nodig is.

Onze vraag

Wij zoeken enthousiaste SKJ geregistreerde professionals die een functiegerichte HBO- of WO-opleiding (bijv. SPH /  MWD / Pedagogiek / toegepaste psychologie) hebben afgerond met inhoudelijke expertise op gebied van (L)VB en psychiatrie met minimaal 5 jaar ervaring in het begeleiden van jeugdigen / gezinnen. Gezien de complexiteit van de problematiek, de veelzijdigheid van de functie en de mate van zelfstandigheid zijn we op zoek naar professionals die stressbestendig zijn en zich staande kunnen houden in verschillende situaties.

Je kunt goed aansluiten bij de vraag van de jeugdige / het gezin, maar durft ook positie in te nemen waar nodig. je hebt een visie en durft hier ook voor te staan. Je kunt goed samenwerken met collega’s, betrokken instanties en durft initiatieven te nemen. 

Je verstaat de kunst om in de coaching het sociale netwerk te betrekken. Je weet op tijd op je handen te gaan zitten en neemt niet over. Je kunt bovendien goed reflecteren op je eigen functioneren en bent in staat te schakelen in onvoorziene situaties, waarbij je buiten de kaders durft te denken.

Ten slotte ben je klantvriendelijk, accuraat en flexibel. Flexibel betekent dat je in kunt spelen op onvoorziene situaties, maar ook dat je niet alleen van 9 tot 5 beschikbaar bent. Coaching is telkens maatwerk, wat betekent dat de werkzaamheden ook plaatsvinden in de avonduren en in de weekenden. Bij voorkeur beheers je de Friese taal. 

Vanwege het mobiele karakter van de functie moet je beschikken over een auto.

 

Wat bieden wij?
Wij bieden een interessante, veelzijdige en afwisselende functie in een dynamische organisatie met veel aandacht voor je ontwikkeling als professional door het volgen van intervisie, supervisie en trainingen.

Natuurlijk word je geschoold in het werken volgens de bewezen effectieve methodiek Community Support. Deze methode sluit perfect aan op de uitgangspunten van de WMO en Jeugdwet.

Salariëring vindt plaats conform de CAO Gehandicaptenzorg en is afhankelijk van opleidingsniveau en werkervaring.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Nelly Heijs, directeur Community Support. Telefonisch bereikbaar via 050-3117272 of n.heijs@communitysupport.nl

Solliciteren?
Ben je enthousiast geworden en herken je jezelf in de functie-eisen? Stuur ons dan je curriculum vitae met onderbouwde schriftelijke motivatie via info@communitysupport.nl

 

Begeleiding door Community Support

Begeleiding van kinderen

Begeleiding van jongeren

Begeleiding van gezinnen

Begeleiding van volwassenen

Groepsaanbod

Sociale cohesie? Dat is bij ons gewoon een kop koffie bij de buurvrouw

Een cliënt is bij ons gewoon een klant!

We werken vanuit een samenwerkingsplan, want aan je doelen werken doe je nooit alleen

Waarom Community Support?

Nelly Heijs

Nelly Heijs

directeur / pedagoog

Riny Koersen

Riny Koersen

supervisor / orthopedagoog

Nienke Bergsma

Nienke Bergsma

supportmedewerker

Sem Duinkerken

Sem Duinkerken

supportmedewerker

Judith Megens-Bolt

Judith Megens-Bolt

supportmedewerker

Bodil Kerckhoff

Bodil Kerckhoff

supportmedewerker

Mayke Lageveen

Mayke Lageveen

supportmedewerker

Linda Ottens-Renes

Linda Ottens-Renes

supportmedewerker

Annemiek Schoonbeek

Annemiek Schoonbeek

supportmedewerker

Astrid Bult

Astrid Bult

supportmedewerker

Esmée Booijink

Esmée Booijink

supportmedewerker

Akkeline Jukema

Akkeline Jukema

supportmedewerker

Eva van Dijk

Eva van Dijk

supportmedewerker

Inge Hartlief

Inge Hartlief

supervisor / supportmedewerker

Maarten IJtsma

Maarten IJtsma

supportmedewerker

Suzanne Wierda

Suzanne Wierda

supportmedewerker

Esther Schumacher

Esther Schumacher

supportmedewerker

Brenda Hoek

Brenda Hoek

supportmedewerker

Anje Westers-Dam

Anje Westers-Dam

supportmedewerker.

 Annelies van den Hof

Annelies van den Hof

office manager

Loes Veninga

Loes Veninga

supervisor / supportmedewerker

Anouk van Marum

Anouk van Marum

supportmedewerker

Dionne de Vries

Dionne de Vries

supportmedewerker

Ellen Klaver

Ellen Klaver

supportmedewerker

Tessa Jonker

Tessa Jonker

supportmedewerker

Annemieke Hoek

Annemieke Hoek

supportmedewerker

Catharina Dijkstra

Catharina Dijkstra

supportmedewerker

Contact met ons?