Vacatures

Community Support zoekt nieuw RvT lid!

Wil je ook een bijdrage leveren aan de professionalisering van onze platte organisatie, met korte lijnen en positieve werksfeer waar telkens de inhoud voorop staat? In verband met het aflopen van een 2e zittingstermijn zijn we op zoek naar een nieuw lid voor de Raad van Toezicht.

Over de organisatie

Stichting Community Support is een zorgaanbieder werkzaam in de drie noordelijke provincies. Onze organisatie heeft dezelfde naam gekregen als de methode Community Support die door ons ontwikkeld is. De methodiek Community Support is een bewezen effectieve hulpverleningsmethodiek, die mensen ondersteunt bij het oplossen van alledaagse problemen. 

 

Vanuit ons hoofdkantoor in Groningen werken we met een enthousiast en deskundig team. We bieden ambulante specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren, gezinnen en volwassenen die wonen in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe vanuit de Jeugdwet en WMO.  

 

Over de Raad van Toezicht

De stichting kent een besturingsmodel met een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht. De huidige Raad van Toezicht bestaat uit drie leden, inclusief de voorzitter.

 

De Raad van Toezicht heeft onder meer tot taak:

 • Werkgeverschap van het bestuur
 • Toezicht op de continuïteit van de Stichting
 • Vaststelling van relevante beleidszaken en strategische keuzes conform statuten
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directeur-bestuurder, e.e.a. conform statuten en reglement.

 

Het aantal vergaderingen bedraagt doorgaans vier per jaar, los van commissie werkzaamheden en zelfevaluatie. Er wordt gewerkt met een jaaragenda, die geënt is op de jaarlijkse beleids- en control cyclus van de Stichting.

 

De aanstelling van leden van de Raad van Toezicht van Community Support geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn maximaal tweemaal herbenoembaar voor een periode van vierjaar.

 

De Raad opereert vanuit een collectieve, integrale verantwoordelijkheid, waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn een bijdrage te leveren. Good governance vormt de leidraad voor bestuur, toezicht en verantwoording binnen de Stichting.

 

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is het van belang dat deze zodanig is samengesteld dat de leden samen beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de doelen van beleid en strategie, de geboden dienstverlening, de organisatie en de bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen.

 

Naast bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring gaat het om deskundigheden (op basis van kennis en/of ervaring) op het gebied van één of meer van de hiernavolgende kennisvelden:

 • HRM / organisatieontwikkeling
 • Financiën / bedrijfsvoering
 • Juridisch-bestuurlijk
 • Marketing en communicatie
 • Sociale domein

 

Bij de samenstelling kunnen bestuurlijke ervaring, relevante netwerken en/of deskundigheid in één of meer personen samenvallen. Dit maakt het mogelijk dat het brede scala, zoals boven aangeduid, ook werkelijk aanwezig is in de Raad van Toezicht.

 

Profiel lid Raad van Toezicht

Een lid van de Raad van Toezicht heeft affiniteit met de missie van Community Support en onderschrijft dit.  We zoeken iemand met bij voorkeur een relevant (relatie)netwerk, bestuurservaring met een zorg gerelateerde inhoudelijke achtergrond.

Het lid herkent zich daarnaast  in de volgende algemene profielkenmerken:

 • Academisch denk- en werkniveau;
 • Bestuurlijke ervaring in combinatie met bewezen toezichthoudende kwaliteiten;
 • Gevoel voor het ervaren en verlenen van diensten;
 • Betrokkenheid en affiniteit met het werkveld van de Stichting;
 • Beschikking over een relevant netwerk; maatschappelijk actief;
 • Inzicht in de verdeling van taken en rollen tussen Raad van Toezicht en directeur-bestuurder;
 • Beschikking over een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • Vermogen om de adviserende en toezichthoudende rol in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • Vermogen om op strategisch niveau te kunnen acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden en om het beleid van de Stichting te kunnen toetsen;
 • Vermogen en attitude om inhoud te kunnen geven aan de klankbordfunctie met de directeur-bestuurder;
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • Beschikken over een aantal voor de Stichting relevante netwerken op strategisch niveau;
 • Voldoende beschikbaarheid en energie om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie;
 • Regionale verankering in het werkgebied van de organisatie geldt als een pré.

 

Het gaat om een onbezoldigde functie. De Raad van Toezicht krijgt een vergoeding van de gemaakte onkosten.

 

Informatie en solliciteren

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Nelly Heijs, directeur, via n.heijs@communitysupport.nl of 050-3117272

 

Je sollicitatiebrief en cv kunt je sturen naar info@communitysupport.nl  t.a.v. de Hans de Lang, voorzitter RvT. De sluitingstermijn is 1 oktober 2023.

 

 

 

 

Op zoek naar een nieuwe uitdaging als jeugd- en gezinsprofessional?

 

Werken met een duidelijke visie met volop ruimte om datgene te doen waarmee je echt hét verschil maakt in het leven jeugdigen en gezinnen? Deel jij binnenkort je successen met ons? Doen wat werkt! Daar staan we voor!

 Wij zijn Community Support. Community Support is een bewezen effectieve interventie die mensen methodisch ondersteunt in het vergroten van hun samenredzaamheid.

 We richten ons op het begeleiden van jeugdigen, gezinnen en volwassenen waarbij bij 1 of meerdere gezinsleden sprake is van psychische problematiek en/of een beneden gemiddelde intelligentie met een lage samenredzaamheid.

 Vanuit ons hoofdkantoor in Groningen werken we met een enthousiast, betrokken en deskundig team. We bieden specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen in de 3 noordelijke provincies. Onze begeleiding bestaat uit het bieden van integrale begeleiding op alle leefgebieden. Onze begeleiding is systeem- en ontwikkelingsgericht en wordt met name toegepast bij gezinnen met meervoudige en complexe problematiek.

 Als organisatie zijn we trots op ons team, de sfeer binnen onze organisatie, de onderlinge betrokkenheid, onze focus en onze onderscheidende werkwijze.

 We zoeken ter versterking van ons team en zijn per direct op zoek naar een enthousiaste gezinscoach in de regio Friesland. In deze rol doe je veel ervaring op in de begeleiding aan gezinnen met complexe en meervoudige problematiek en hun netwerk. Het is een diverse en afwisselende baan waarin je volop de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen.

Over de functie

 • In deze rol ben je verantwoordelijk voor het coördineren en uitvoeren van de systemische begeleiding aan jeugdigen en gezinnen. Je draagt er zorg voor dat jeugdigen en gezinnen zich kunnen ontwikkelen, zodat zij zich samen met hun netwerk weer weten te redden.
 • Je werkt volgens de interventie Community Support. Daarnaast werken we in de begeleiding van gezinnen met een aantal specifieke effectieve methodieken die gericht zijn op het vergroten van opvoedingsvaardigheden, zoals Signs of Safety, Geweldloos verzet in Gezinnen en Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling. Je werkt hierin nauw samen met je team, maar tegelijkertijd werk je heel zelfstandig.
 • Je primaire werkzaamheden zijn onder andere:
 • Begeleiden van jeugdigen en/of gezinnen en hun systeem
 • Opstellen van het samenwerkingsplan met de jeugdige en/of het gezin
 • Uitvoeren van de werkzaamheden zoals omschreven in het samenwerkingsplan volgens de methodiek Community Support
 • Sociale netwerk in kaart brengen, verbeteren en betrekken in de begeleiding
 • Contacten onderhouden met het informele netwerk en samenwerkende organisaties
 • De hulpverlening vindt zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de jeugdige/het gezin plaats (op school, thuis, sportvereniging, netwerk, etc.). Daar waar de problemen ontstaan wordt ook aan oplossingen en gedragsverandering gewerkt. De omvang en duur van de trajecten hangt af van de mogelijkheden van de jeugdige/het gezin en diens sociale netwerk en van de complexiteit van de hulpvraag.
 • Je draagt zorg voor een goede samenwerking met alle betrokkenen (formele en informele netwerk). Je signalerende rol is hierin erg belangrijk. 

 Wat vragen we van jou?

 • Je hebt affiniteit met het werken volgens de methodiek Community Support.
 • Je weet aan te sluiten bij de jeugdige/gezin, maar neemt ook positie in wanneer nodig.
 • Hebt visie en durft daarvoor te staan.
 • Je weet op tijd op de handen te zitten en neemt niet over.
 • Je kunt goed reflecteren en bent kritisch op je eigen handelen en dat van anderen.
 • Je bent in staat te schakelen in onvoorziene situaties en durft buiten kaders te denken.
 • Je hebt een functiegerichte HBO- of WO-opleiding (bijv. SPH /  MWD / Pedagogiek / toegepaste psychologie) afgerond en bent SKJ geregistreerd of bereid om op korte termijn je SKJ registratie te behalen.
 • Je hebt inhoudelijke expertise op het gebied van (L)VB en/of psychiatrie.
 • Je bent minimaal 20 uur per week beschikbaar.
 • Je hebt de beschikking over een auto.

Het is een pré wanneer je geschoold bent in 1 of meerdere methodieken waarin we werken, zoals Oplossingsgericht werken, Signs of Safety, Geweldloos verzet in Gezinnen en Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling. Gezien de samenstelling van ons team zijn we bij voorkeur op zoek naar een professional met een achtergrond als systeemtherapeutisch werker. 

Wat bieden wij?

 • Ruimte en flexibiliteit – Als professional krijg je veel ruimte om dat te doen wat nodig is in de begeleiding aan jeugdigen en gezinnen. Het werken bij Community Support is bij uitstek goed te combineren met een gezin, omdat je werk flexibel in te plannen is.
 • Positieve werksfeer in open organisatie –  We zijn een platte organisatie, met korte lijnen en positief werksfeer waarin telkens inhoud voorop staat.
 • Volop tijd voor doen waar je goed in bent – Het transparant werken is één van de belangrijkste uitgangspunten in de methodiek. Dit betekent dat wij je zullen faciliteren om al je werkzaamheden bij de klant te doen. De administratieve lasten zijn minimaal, omdat we juist onze klanten stimuleren om zelf hun plan te maken en de voortgang te bewaken.
 • Ruimte om jezelf te ontwikkelen – We willen ieders kwaliteiten benutten en scholingen aanbieden die passen bij de wensen van onze professionals en onze speerpunten. Ons doel is dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen in zijn vak om zo met elkaar de beste zorg te leveren aan onze klanten. Werkbegeleiding wordt geboden middels casuïstiekbesprekingen, intervisie, supervisie en methodische verdiepingsbijeenkomsten. Natuurlijk kunnen ook onze medewerkers alle trainingen van Community Support Academy volgen. Daarnaast is er ook volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
 • Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO gehandicaptenzorg.
 • Aanvullende arbeidsvoorwaarden waaronder een telefoon, laptop en eindejaarsuitkering (8,33%)

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Nelly Heijs, directeur Community Support. Telefonisch bereikbaar via 050-3117272 of n.heijs@communitysupport.nl

Solliciteren?
Ben je enthousiast geworden en herken je jezelf in de functie-eisen? Stuur ons dan je curriculum vitae met onderbouwde schriftelijke motivatie via info@communitysupport.nl

 

Begeleiding door Community Support

Begeleiding van kinderen

Begeleiding van jongeren

Begeleiding van gezinnen

Begeleiding van volwassenen

Groepsaanbod

Sociale cohesie? Dat is bij ons gewoon een kop koffie bij de buurvrouw

Een cliënt is bij ons gewoon een klant!

We werken vanuit een samenwerkingsplan, want aan je doelen werken doe je nooit alleen

Waarom Community Support?

Nelly Heijs

Nelly Heijs

directeur / pedagoog

Riny Koersen

Riny Koersen

supervisor / orthopedagoog

Sem Duinkerken

Sem Duinkerken

supportmedewerker

Inge Hartlief

Inge Hartlief

supervisor / supportmedewerker

Eva van Dijk

Eva van Dijk

supportmedewerker

Bodil Kerckhoff

Bodil Kerckhoff

supportmedewerker

Mayke Lageveen

Mayke Lageveen

supportmedewerker

Loes Veninga

Loes Veninga

supervisor / supportmedewerker

Esmée Booijink

Esmée Booijink

supportmedewerker

Brenda Hoek

Brenda Hoek

supportmedewerker

Dionne de Vries

Dionne de Vries

supportmedewerker

 Annelies van den Hof

Annelies van den Hof

office manager

Annemieke Hoek

Annemieke Hoek

supportmedewerker

Catharina Dijkstra

Catharina Dijkstra

supportmedewerker

Akkeline Jukema

Akkeline Jukema

supportmedewerker

Maarten IJtsma

Maarten IJtsma

supportmedewerker

Esther Schumacher

Esther Schumacher

supportmedewerker

Suzanne Wierda

Suzanne Wierda

supportmedewerker

Tessa Jonker

Tessa Jonker

supportmedewerker

Yanaika van der Galiën

Yanaika van der Galiën

supportmedewerker

Willem Katerberg

Willem Katerberg

supportmedewerker

Janiek Soldaat

Janiek Soldaat

supportmedewerker

Silvia van Heugten

Silvia van Heugten

supportmedewerker

Walter Hartlief

Walter Hartlief

supportmedewerker

Contact met ons?