Vacatures

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Op dit moment hebben we een openstaande vacature als orthopedagoog binnen ons team in Friesland.

 

Over de functie 

Wil je samen met een collega-orthopedagoog het team coachen zodat zij de beste zorg kunnen leveren? Veelzijdig, outreachend en dichtbij de praktijk is wat deze baan kenmerkt.

In deze baan kun je echt het verschil maken. In de begeleiding die we als organisatie bieden staat het leveren van een duurzame bijdrage voorop. Onze uitdaging is dat we klanten zo ondersteunen dat hun samenredzaamheid wordt versterkt, zodat professionele hulp zo veel mogelijk overbodig wordt. We richten ons in de begeleiding op gezinnen met meervoudige en complexe problemen.

In de begeleiding van gezinnen van jeugdigen en gezinnen is het werken volgens de methodiek Community Support leidend, waarin het systemisch werken centraal staat. Deze methodiek is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie.

Kern van de methodiek is dat de eigen kracht van de jeugdige, zijn gezin en zijn sociale netwerk benut wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven. We richten ons in de begeleiding altijd op het gehele gezinssysteem, dus zowel op de jeugdige en zijn of haar ouders als op de sociale omgeving (opvoeders, familie, vrienden, wijk, buurt, school). We stimuleren jeugdigen/gezinnen om zelf stappen te zetten en daarbij betrekken we vooral het eigen netwerk. Lijkt dit netwerk beperkt of ervaart de jeugdige/het gezin onvoldoende steun?  Dan gaan we aan de slag met het verstevigen van het netwerk. Want; geen netwerk, dat bestaat niet!

Naast de methodiek Community Support werken we in de begeleiding van gezinnen met een aantal specifieke effectieve methodieken die gericht zijn op het vergroten van opvoedingsvaardigheden, zoals Signs of Safety, Geweldloos verzet in Gezinnen en Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling. 

Als orthopedagoog ben je verantwoordelijk voor het coördineren van de geboden hulpverlening gegeven door Community Support, het behartigen van de belangen van de jeugdige en/of het gezin in verband met deze hulpverlening en het coachen van SKJ geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals in de uitvoering van de begeleidingstrajecten

Als orthopedagoog maak je tijdens de intake in afstemming met het gezin en hun systeem een inschatting van welke expertise en zorgaanbod nodig is en welke interventies/methoden/technieken passend zijn.

Je bent verantwoordelijk voor een juiste match tussen jeugdige/gezin en hulpverlener, zodat de hulpverlener met de juiste achtergrond het traject onder jouw coördinatie kan uitvoeren.

Je ondersteunt daarnaast het team in de regievoering en sluit aan bij de multidisciplinaire overleggen. Je levert een actieve bijdrage in het opstellen van een samenwerkingsplan en sluit vanuit je expertise aan in de uitvoering waar nodig (bijvoorbeeld als het gaat om een observatie of de coaching van de SKJ geregistreerde jeugd- en gezinsprofessionals).

Extern onderhoud je contacten met alle betrokkenen bij de hulpverlening rond een gezin en zorgt voor een goede samenwerking waarin het gezin centraal staat. Denk hierbij aan hulpverleners van collega-instellingen, de huisarts, de psychiater enzovoort. Je signalerende rol is hierin erg belangrijk. 

Functie-eisen

Past onze visie bij jou?

Wij zoeken een enthousiaste, positieve en gedreven orthopedagoog die de professionals ondersteunt, coacht en faciliteert in het dagelijks werk vanuit de methodiek Community Support.

We zoeken een collega met affiniteit in het begeleiden van gezinnen met meervoudige en complexe problematiek. Vanwege de meervoudige en complexe problemen van de doelgroep en hun eerdere teleurstellende ervaringen met hulpverlening is je basishouding erg belangrijk. Je hebt een open, niet-veroordelende en positieve houding en sluit aan bij de wensen, ervaringen en belevingen van de gezinsleden.

Je kunt goed aansluiten bij de vraag van de jeugdige / het gezin of de professional, maar durft ook positie in te nemen waar nodig. Je hebt een visie en durft hier ook voor te staan. Je kunt goed samenwerken met collega’s en betrokken instanties.

Je weet op tijd op je handen te gaan zitten en neemt niet over. Je kunt bovendien goed reflecteren op je eigen functioneren, bent in staat anderen dit anderen te leren en kunt schakelen in onvoorziene situaties, waarbij je buiten de kaders durft te denken.

Ten slotte ben je klantvriendelijk, accuraat en flexibel. Bij voorkeur beheers je de Friese taal. 

Vanwege het mobiele karakter van de functie moet je beschikken over een auto.

  Wat bieden wij?

  Wij bieden een interessante, veelzijdige en afwisselende functie in een dynamische organisatie. Je hebt veel ruimte en flexibiliteit om je werkzaamheden zelf in te plannen.

  Er is volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Je wordt onder andere geschoold in het werken volgens de bewezen effectieve methodiek Community Support. Intervisie organiseren we in samenwerking met andere organisaties, zodat je ook breder dan de eigen organisatie kunt leren en ontwikkelen.

  We zijn een platte organisatie, met korte lijnen en een positieve en informele werksfeer waarin telkens inhoud voorop staat. We zijn een organisatie waar leren en ontwikkelen centraal staat. Hoe mooi is het dat uit ons laatste medewerkerstevredenheidsonderzoek van juli de inhoud van het werk en het contact met collega’s onderling juist ook de hoogste scorende onderdelen zijn. De inhoud wordt gewaardeerd met een 8 en het contact en de sfeer onderling een 7,9.

  Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Nelly Heijs, directeur Community Support. Telefonisch bereikbaar via 050-3117272 of n.heijs@communitysupport.nl.

  Solliciteren?
  Ben jij een enthousiaste orthopedagoog die op deze manier wil werken, aarzel dan niet om contact op te nemen! We kijken uit naar jouw sollicitatie en de kans om samen te werken aan positieve veranderingen in het leven van de cliënten die we begeleiden. Stuur ons je curriculum vitae met onderbouwde schriftelijke motivatie via info@communitysupport.nl.

   

  Op zoek naar een nieuwe uitdaging als jeugd- en gezinsprofessional?

   

  Werken met een duidelijke visie met volop ruimte om datgene te doen waarmee je echt hét verschil maakt in het leven jeugdigen en gezinnen? Deel jij binnenkort je successen met ons? Doen wat werkt! Daar staan we voor!

   Wij zijn Community Support. Community Support is een bewezen effectieve interventie die mensen methodisch ondersteunt in het vergroten van hun samenredzaamheid.

   We richten ons op het begeleiden van jeugdigen, gezinnen en volwassenen waarbij bij 1 of meerdere gezinsleden sprake is van psychische problematiek en/of een beneden gemiddelde intelligentie met een lage samenredzaamheid.

   Vanuit ons hoofdkantoor in Groningen werken we met een enthousiast, betrokken en deskundig team. We bieden specialistische begeleiding aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen in de 3 noordelijke provincies. Onze begeleiding bestaat uit het bieden van integrale begeleiding op alle leefgebieden. Onze begeleiding is systeem- en ontwikkelingsgericht en wordt met name toegepast bij gezinnen met meervoudige en complexe problematiek.

   Als organisatie zijn we trots op ons team, de sfeer binnen onze organisatie, de onderlinge betrokkenheid, onze focus en onze onderscheidende werkwijze.

   We zoeken ter versterking van ons team en zijn per direct op zoek naar een enthousiaste gezinscoach in de regio Friesland. In deze rol doe je veel ervaring op in de begeleiding aan gezinnen met complexe en meervoudige problematiek en hun netwerk. Het is een diverse en afwisselende baan waarin je volop de ruimte krijgt om jezelf te ontwikkelen.

  Over de functie

  • In deze rol ben je verantwoordelijk voor het coördineren en uitvoeren van de systemische begeleiding aan jeugdigen en gezinnen. Je draagt er zorg voor dat jeugdigen en gezinnen zich kunnen ontwikkelen, zodat zij zich samen met hun netwerk weer weten te redden.
  • Je werkt volgens de interventie Community Support. Daarnaast werken we in de begeleiding van gezinnen met een aantal specifieke effectieve methodieken die gericht zijn op het vergroten van opvoedingsvaardigheden, zoals Signs of Safety, Geweldloos verzet in Gezinnen en Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling. Je werkt hierin nauw samen met je team, maar tegelijkertijd werk je heel zelfstandig.
  • Je primaire werkzaamheden zijn onder andere:
  • Begeleiden van jeugdigen en/of gezinnen en hun systeem
  • Opstellen van het samenwerkingsplan met de jeugdige en/of het gezin
  • Uitvoeren van de werkzaamheden zoals omschreven in het samenwerkingsplan volgens de methodiek Community Support
  • Sociale netwerk in kaart brengen, verbeteren en betrekken in de begeleiding
  • Contacten onderhouden met het informele netwerk en samenwerkende organisaties
  • De hulpverlening vindt zoveel mogelijk in de eigen omgeving van de jeugdige/het gezin plaats (op school, thuis, sportvereniging, netwerk, etc.). Daar waar de problemen ontstaan wordt ook aan oplossingen en gedragsverandering gewerkt. De omvang en duur van de trajecten hangt af van de mogelijkheden van de jeugdige/het gezin en diens sociale netwerk en van de complexiteit van de hulpvraag.
  • Je draagt zorg voor een goede samenwerking met alle betrokkenen (formele en informele netwerk). Je signalerende rol is hierin erg belangrijk. 

   Wat vragen we van jou?

  • Je hebt affiniteit met het werken volgens de methodiek Community Support.
  • Je weet aan te sluiten bij de jeugdige/gezin, maar neemt ook positie in wanneer nodig.
  • Hebt visie en durft daarvoor te staan.
  • Je weet op tijd op de handen te zitten en neemt niet over.
  • Je kunt goed reflecteren en bent kritisch op je eigen handelen en dat van anderen.
  • Je bent in staat te schakelen in onvoorziene situaties en durft buiten kaders te denken.
  • Je hebt een functiegerichte HBO- of WO-opleiding (bijv. SPH /  MWD / Pedagogiek / toegepaste psychologie) afgerond en bent SKJ geregistreerd of bereid om op korte termijn je SKJ registratie te behalen.
  • Je hebt inhoudelijke expertise op het gebied van (L)VB en/of psychiatrie.
  • Je bent minimaal 20 uur per week beschikbaar.
  • Je hebt de beschikking over een auto.

  Het is een pré wanneer je geschoold bent in 1 of meerdere methodieken waarin we werken, zoals Oplossingsgericht werken, Signs of Safety, Geweldloos verzet in Gezinnen en Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling. Gezien de samenstelling van ons team zijn we bij voorkeur op zoek naar een professional met een achtergrond als systeemtherapeutisch werker. 

  Wat bieden wij?

  • Ruimte en flexibiliteit – Als professional krijg je veel ruimte om dat te doen wat nodig is in de begeleiding aan jeugdigen en gezinnen. Het werken bij Community Support is bij uitstek goed te combineren met een gezin, omdat je werk flexibel in te plannen is.
  • Positieve werksfeer in open organisatie –  We zijn een platte organisatie, met korte lijnen en positief werksfeer waarin telkens inhoud voorop staat.
  • Volop tijd voor doen waar je goed in bent – Het transparant werken is één van de belangrijkste uitgangspunten in de methodiek. Dit betekent dat wij je zullen faciliteren om al je werkzaamheden bij de klant te doen. De administratieve lasten zijn minimaal, omdat we juist onze klanten stimuleren om zelf hun plan te maken en de voortgang te bewaken.
  • Ruimte om jezelf te ontwikkelen – We willen ieders kwaliteiten benutten en scholingen aanbieden die passen bij de wensen van onze professionals en onze speerpunten. Ons doel is dat iedereen zich kan blijven ontwikkelen in zijn vak om zo met elkaar de beste zorg te leveren aan onze klanten. Werkbegeleiding wordt geboden middels casuïstiekbesprekingen, intervisie, supervisie en methodische verdiepingsbijeenkomsten. Natuurlijk kunnen ook onze medewerkers alle trainingen van Community Support Academy volgen. Daarnaast is er ook volop ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.
  • Arbeidsvoorwaarden volgens de CAO gehandicaptenzorg.
  • Aanvullende arbeidsvoorwaarden waaronder een telefoon, laptop en eindejaarsuitkering (8,33%)

  Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Nelly Heijs, directeur Community Support. Telefonisch bereikbaar via 050-3117272 of n.heijs@communitysupport.nl

  Solliciteren?
  Ben je enthousiast geworden en herken je jezelf in de functie-eisen? Stuur ons dan je curriculum vitae met onderbouwde schriftelijke motivatie via info@communitysupport.nl

   

  Begeleiding van kinderen

  Begeleiding van jongeren

  Begeleiding van gezinnen

  Begeleiding van volwassenen

  Groepsaanbod

  Sociale cohesie? Dat is bij ons gewoon een kop koffie bij de buurvrouw

  Een cliënt is bij ons gewoon een klant!

  We werken vanuit een samenwerkingsplan, want aan je doelen werken doe je nooit alleen

  Waarom Community Support?

  Nelly Heijs

  Nelly Heijs

  directeur / pedagoog

  Riny Koersen

  Riny Koersen

  supervisor / orthopedagoog

  Sem Duinkerken

  Sem Duinkerken

  supportmedewerker

  Inge Hartlief

  Inge Hartlief

  supervisor / supportmedewerker

  Eva van Dijk

  Eva van Dijk

  supportmedewerker

  Bodil Kerckhoff

  Bodil Kerckhoff

  supportmedewerker

  Loes Veninga

  Loes Veninga

  supervisor / supportmedewerker

  Esmée Booijink

  Esmée Booijink

  supportmedewerker

  Maarten IJtsma

  Maarten IJtsma

  supportmedewerker

  Brenda Hoek

  Brenda Hoek

  supportmedewerker

  Dionne de Vries

  Dionne de Vries

  supportmedewerker

   Annelies van den Hof

  Annelies van den Hof

  office manager

  Annemieke Hoek

  Annemieke Hoek

  supportmedewerker

  Catharina Dijkstra

  Catharina Dijkstra

  supportmedewerker

  Esther Schumacher

  Esther Schumacher

  supportmedewerker

  Suzanne Wierda

  Suzanne Wierda

  supportmedewerker

  Rowan Wouters

  Rowan Wouters

  supportmedewerker

  Silvia van Heugten

  Silvia van Heugten

  supportmedewerker

  Janiek Soldaat

  Janiek Soldaat

  supportmedewerker

  Deborah Durieux

  Deborah Durieux

  supportmedewerker

  Contact met ons?