Groepsaanbod

Community Support » Voor wie? » Groepsaanbod

Steungroep voor opvoeders volgens de methodiek Community Support

Om de vraag naar jeugdhulpverlening te verminderen, heeft Community Support een groepsaanpak ontwikkeld voor ouders, waarin ouders die problemen ervaren met de opvoeding elkaar ondersteunen. In deze aanpak vormen ouders samen elkaars steungroep. Juist voor ouders is het hebben van een gezond sociaal netwerk belangrijk.

Het gezamenlijk ondersteunen gebeurt door middel van een steungroep die de opvoeders voor en met elkaar vormen. De bedoeling is om de ouders met elkaar in contact te brengen, zodat zij elkaar van steun kunnen zijn en de thema’s die voor hen interessant zijn, kunnen bespreken. 

Voorbeelden van deze thema’s zijn: het opvoeden van je kind, het contact met de (ex-)partner, tijd maken voor jezelf, het vergroten van de participatie.

Meer weten?

De belangrijkste doelen van de steungroep:

 • het vergroten van sociale netwerken
 • ouders elkaar laten ondersteunen
 • ouders opvoedingsvaardigheden leren
 • verminderen van opvoedingsproblemen
 • verbeteren van het zelfmanagement

Hoe ziet het begeleidingstraject eruit?

Een groep van maximaal 8 ouders vormt met elkaar een steungroep. Deze steungroep wordt begeleid door een gedragswetenschapper. Deze gedragswetenschapper brengt samen met de ouders in kaart wat er goed gaat en wat de ouder zou willen verbeteren. Daarnaast wordt aandacht besteed aan het sociale netwerk van de ouders. Door de ondersteuning aan te bieden in een groep ontstaat er op een vanzelfsprekende manier al een uitbreiding van het sociale netwerk. Vanuit de steungroep ontstaan ook eigen initiatieven. Ouders hebben contact met elkaar buiten de steungroep, om samen koffie te drinken of omdat bijvoorbeeld samen sporten gemakkelijker is dan alleen.

De lengte van de begeleiding is maximaal 1 jaar (46 werkweken). De groep zal één keer per 2 weken bij elkaar komen in aanwezigheid van de gedragswetenschapper. Via de centra voor jeugd en gezin kunnen ouders zich aanmelden. Vervolgens wordt de ouder uitgenodigd voor de steungroep. In de steungroep wordt op basis van de gekozen richting van de individuele deelnemer een individueel plan gemaakt en wordt met elkaar besproken hoe de steungroep elkaar kan ondersteunen in het behalen van de doelen.

Met de ouders kan groepsgewijs aandacht besteed worden aan hetgeen belangrijk is in de opvoeding. De onderwerpkeuze zal gedeeltelijk ook afhangen van de wens van de deelnemende ouders. Daarnaast is het van belang aandacht te besteden aan het sociale netwerk van de ouders. Te vaak zie je dat ouders in de put raken doordat de opvoedingssituatie de draagkracht te boven gaat. Daarom is het van belang dat de ouders een goed sociaal netwerk opbouwen en onderhouden. Dit ontbreekt vaak mede doordat alle aandacht gaat zitten in de opvoeding en er geen tijd en energie overblijft voor andere zaken.

Door de ondersteuning en opvoedingscoaching aan te bieden in een groep is er op een vanzelfsprekende manier al een uitbreiding van het sociale netwerk. Het betreft namelijk ouders die in het zelfde schuitje zitten. Zorgen voor de juiste mensen om je heen is één van de belangrijkste thema’s van de groep. Opvoeden doe je samen met anderen en daarvoor heb je een betrouwbaar sociaal netwerk nodig. Als het netwerk op orde is kan gekeken worden naar hulpbronnen in het netwerk en de wijze waarop je een beroep kunt doen op deze hulpbronnen. Te denken valt hierbij aan oppas mogelijkheden, een logeeradres, iemand waarmee je over de opvoedingsproblemen kunt praten, iemand die je oppositionele zoon kan toespreken enzovoort.

In een steungroep wisselen de verschillende ouders hun ervaringen uit. Een natuurlijk proces, ouders die met elkaar praten over de opvoeding van hun kinderen, wordt zo weer in ere hersteld. Ouders maken hierbij gebruik van hun eigen kracht en hulpbronnen uit hun directe omgeving. Tegelijkertijd horen zij weer ergens bij en werken zij aan het herwinnen van de regie over hun eigen bestaan. Daardoor kunnen kinderen weer leren van het goede voorbeeld. Dat is de primaire taak van de primaire opvoeder: het goede voorbeeld zijn.

De steungroep voor opvoeders is een voorbeeld van een meer preventieve en lichte aanpak. Deze preventieve aanpak kan ook bij andere problemen toegepast worden (schulden voorkomen, werk zoeken).

Begeleiding door Community Support

 • Jij en je netwerk staan centraal
 • Transparant werken
 • Gericht op ontwikkeling
 • Doen wat nodig is
 • Duurzame begeleiding
 • Samenwerking met de mensen die belangrijk voor je zijn
 • Gebruik effectieve methodes
 • Deskundig en betrokken team

Begeleiding van kinderen

Begeleiding van jongeren

Begeleiding van gezinnen

Begeleiding van volwassenen

Groepsaanbod

Sociale cohesie? Dat is bij ons gewoon een kop koffie bij de buurvrouw

Een cliënt is bij ons gewoon een klant!

We werken vanuit een samenwerkingsplan, want aan je doelen werken doe je nooit alleen

Waarom Community Support?

Nelly Heijs

Nelly Heijs

directeur / pedagoog

Riny Koersen

Riny Koersen

supervisor / orthopedagoog

Sem Duinkerken

Sem Duinkerken

supportmedewerker

Inge Hartlief

Inge Hartlief

supervisor / supportmedewerker

Eva van Dijk

Eva van Dijk

supportmedewerker

Bodil Kerckhoff

Bodil Kerckhoff

supportmedewerker

Loes Veninga

Loes Veninga

supervisor / supportmedewerker

Esmée Booijink

Esmée Booijink

supportmedewerker

Maarten IJtsma

Maarten IJtsma

supportmedewerker

Brenda Hoek

Brenda Hoek

supportmedewerker

Dionne de Vries

Dionne de Vries

supportmedewerker

 Annelies van den Hof

Annelies van den Hof

office manager

Annemieke Hoek

Annemieke Hoek

supportmedewerker

Catharina Dijkstra

Catharina Dijkstra

supportmedewerker

Tessa Jonker

Tessa Jonker

supportmedewerker

Suzanne Wierda

Suzanne Wierda

supportmedewerker

Esther Schumacher

Esther Schumacher

supportmedewerker

Silvia van Heugten

Silvia van Heugten

supportmedewerker

Janiek Soldaat

Janiek Soldaat

supportmedewerker

Yanaika van der Galiën

Yanaika van der Galiën

supportmedewerker

Rowan Wouters

Rowan Wouters

supportmedewerker

Deborah Durieux

Deborah Durieux

supportmedewerker

Contact met ons?