Groepsaanbod

Community Support » Voor wie? » Groepsaanbod

Steungroep Samen Sterk

 Voor diverse doelgroepen heeft Community Support een groepsaanpak ontwikkeld voor inwoners. De bedoeling van deze groepsaanpak is inwoners met elkaar in contact te brengen, zodat ze elkaar van steun kunnen zijn en en en de thema’s die hen bezig houden kunnen bespreken en mee aan de slag gaan. Zorgen voor de juiste mensen om je heen is één van de belangrijkste thema’s van de groep.

In een steungroep wisselen de verschillende inwoners hun ervaringen uit. Inwoners maken hierbij gebruik van hun eigen kracht en hulpbronnen uit hun directe omgeving. Tegelijkertijd horen zij ergens bij en zijn ze van betekenis.

Door de ondersteuning aan te bieden in een groep is er op een vanzelfsprekende manier al een uitbreiding van het netwerk. Onze ervaring is dat er ook buiten de steungroepbijeenkomsten initiatieven ontstaan, zoals samen sporten of gezamenlijke activiteiten ondernemen. 

We hebben ervaring in deze groepsaanpak voor volwassenen, opvoeders en jongeren. 

Meer weten?

De belangrijkste doelen van de steungroep:

  • Het vergroten van sociale netwerken
  • Inwoners elkaar laten ondersteunen
  • Vaardigheden leren waardoor de eigen kracht wordt vergroot
  • Verbeteren van het zelfmanagement

Hoe ziet het begeleidingstraject eruit?

Een groep van maximaal 8 inwoners vormt met elkaar een steungroep. Deze steungroep wordt begeleid door een professional vanuit Community Support en een ervaringsdeskundige. Dit traject bestaat uit zes tot acht bijeenkomsten. De groep komt eens per 2 weken bij elkaar.  

In de steungroep wordt op basis van de gekozen richting van de inwoner een individueel plan gemaakt en wordt met elkaar besproken hoe de steungroep elkaar kan ondersteunen in het behalen van de doelen.

In de steungroep wisselen de verschillende inwoners hun ervaringen uit. Inwoners maken hierbij gebruik van hun eigen kracht en hulpbronnen uit hun directe omgeving. Tegelijkertijd horen zij weer ergens bij en zijn ze van betekenis.

Na het traject is er een evaluatie gericht op de doelen die vooraf zijn gesteld in een individueel gesprek. 

Begeleiding van kinderen

Begeleiding van jongeren

Begeleiding van gezinnen

Begeleiding van volwassenen

Groepsaanbod

Sociale cohesie? Dat is bij ons gewoon een kop koffie bij de buurvrouw

Een cliënt is bij ons gewoon een klant!

We werken vanuit een samenwerkingsplan, want aan je doelen werken doe je nooit alleen

Waarom Community Support?

Nelly Heijs

Nelly Heijs

directeur / pedagoog

Riny Koersen

Riny Koersen

orthopedagoog

Dionne de Vries

Dionne de Vries

gezinshulpverlener

Inge Hartlief

Inge Hartlief

praktijkbegeleider

Eva van Dijk

Eva van Dijk

ambulant begeleider

Bodil Kerckhoff

Bodil Kerckhoff

gezinshulpverlener

Loes Veninga

Loes Veninga

praktijkbegeleider

Esmée Booijink

Esmée Booijink

gezinshulpverlener

Maarten IJtsma

Maarten IJtsma

gezinshulpverlener

Brenda Hoek

Brenda Hoek

gezinshulpverlener

Esther Schumacher

Esther Schumacher

gezinshulpverlener

 Annelies van den Hof

Annelies van den Hof

office manager

Annemieke Hoek

Annemieke Hoek

ambulant begeleider

Catharina Dijkstra

Catharina Dijkstra

gezinshulpverlener

Deborah Durieux

Deborah Durieux

gezinshulpverlener

Suzanne Wierda

Suzanne Wierda

gezinshulpverlener

Rowan Wouters

Rowan Wouters

gezinshulpverlener

Silvia van Heugten

Silvia van Heugten

gezinshulpverlener

Janiek Soldaat

Janiek Soldaat

gezinshulpverlener

Ilse de Haan

Ilse de Haan

gezinshulpverlener

Maaike de Groot

Maaike de Groot

gezinshulpverlener

Sandra Broersma

Sandra Broersma

ambulant begeleider

Contact met ons?