Onze trainers

De trainers van Community Support Academy

De trainingen en opleidingen die wij verzorgen, zijn bedoeld voor uitvoerende professionals die werkzaam zijn binnen de hulpverlening. Denk aan ondersteuning vanuit de WMO, begeleiding en behandeling vanuit de Jeugdwet of begeleiding vanuit de WLZ (gehandicaptenzorg en ggz)

Meer weten?

Riny Koersen

Drs. Riny Koersen is geregistreerd orthopedagoog en sinds 2007 werkzaam bij Community Support. Gedurende deze periode heeft ze brede praktijkervaring opgedaan in het werken volgens de methodiek Community Support met verschillende doelgroepen.

Riny is werkzaam als supervisor en trainer binnen Community Support. Ze stuurt vanuit haar deskundigheid van gedragswetenschapper professionals inhoudelijk aan in het werken volgens de methodiek Community Support.

Riny ontwikkelt en verzorgt al meerdere jaren trainingen en workshops in de methodiek Community Support aan gemeenten, sociale teams, welzijnsinstellingen en diverse zorgaanbieders.

Daarnaast heeft zij ruime ervaring in het geven van voorlichting en workshops over de methodiek Community Support aan diverse landelijke organisaties en op bijeenkomsten en congressen.

Nelly Heijs

Nelly Heijs is werkzaam als directeur en supervisor binnen Community Support. Nelly is één van de ontwikkelaars van de methodiek Community Support.

Nelly werkt sinds 2003 bij Community Support. In 2005 rondde ze haar doctoraalscriptie naar de methode Community Support (werken met steungroepen) aan de faculteit pedagogische wetenschappen af. In 2009 bracht ze samen met Luuk Mur het boek Ondersteuning mobiliseren vanuit netwerken uit. Sinds 2011 is ze (mede)directeur.

Nelly is als pedagoog geregistreerd in het beroepsregister van het SKJ. Tevens is ze geregistreerd supervisor binnen het LVSC.

Loes Veninga

Loes Veninga is pedagoog en is sinds 2009 jaar werkzaam bij Community Support. Gedurende deze periode heeft ze brede praktijkervaring opgedaan in het werken volgens de methodiek Community Support met verschillende doelgroepen.

Als trainer binnen Community Support heeft zij ervaring in het verzorgen van diverse praktische trainingen in het werken volgens de methodiek.

Judith Megens-Bolt

Judith is sinds 2017 jaar werkzaam bij Community Support. Gedurende deze periode heeft ze brede praktijkervaring opgedaan in het werken volgens de methodiek Community Support en heeft ze met zeer diverse doelgroepen en problematieken mogen werken. Ze werkt volgens een aanpak waarbij het gehele systeem van de klant betrokken wordt. Daarbij worden de verschillende probleemgebieden samen met de klant en indien nodig, met andere hulpverleners/vrijwilligers integraal aangepakt.

Judith is samen met de klant verantwoordelijk voor het opstellen, uitvoeren en evalueren van een (integraal) samenwerkingsplan. Daarnaast heeft ze ruime ervaring in het in kaart brengen van het netwerk en het vergroten en versterken hiervan. Het opzetten van een steungroep is daar onderdeel van. Bij dat alles legt Judith de focus op de eigen kracht van de klant en kijkt wat de klant met ondersteuning van het eigen netwerk kan bereiken. Dit zijn ook de onderdelen van de methodiek waar Judith regelmatig inspiratiesessies en workshops over verzorgt.

Bodil Kerckhoff

Bodil is sinds 2018 werkzaam bij Community Support. Daarvoor is ze jarenlang werkzaam geweest in de kinder- en jeugdpsychiatrie, waar ze veel ervaring heb opgedaan in het behandelen van jongeren met complexe psychiatrische problematiek

Bodil is er van overtuigd dat je kinderen en jongeren pas echt goed kunt helpen als je het gezin en de omgeving erbij betrekt en het kind en de jongere in zijn of haar eigen omgeving kunt zien functioneren. Als trainer levert ze dan ook graag een bijdrage om andere professionals hierin te coachen. Hierbij is een kracht van Bodil dat ze niet alleen kijkt waar het netwerk ondersteuning kan bieden, maar vooral klanten stimuleert in het van betekenis zijn voor anderen.

Begeleiding van kinderen

Begeleiding van jongeren

Begeleiding van gezinnen

Begeleiding van volwassenen

Groepsaanbod