Hulpverlening
Kenniscentrum
Kenniscentrum

Workshop 'geen netwerk bestaat niet'

Workshop 'geen netwerk bestaat niet'

Als professional ben je steeds bezig jezelf zoveel mogelijk overbodig te maken door je continu bewust te zijn van wat de hulpvrager zelf kan en wat zijn netwerk kan betekenen. Soms is dit lastig, vooral als hulpvragers weerstand hebben en aangeven geen netwerk of een negatief netwerk te hebben. Herken je dit? Tijdens deze workshop gaan we hiermee aan de slag, zodat je ook in deze situaties handvaten hebt om hulpvragers te motiveren en zicht te krijgen op het netwerk.

Doelgroep

Professionals werkzaam bij extramurale instellingen voor ggz, gehandicaptenzorg, forensische zorg, jeugdzorg (onder professionals verstaan we casemanagers, maatschappelijk werkers, opbouwwerkers, coaches, groepsleiders, etc)

Toelatingseisen 
De workshop 'geen netwerk bestaat niet'  is gericht op uitvoerende professionals.

Inhoud van de workshop

De workshop geeft deelnemers handvatten sociale netwerken te benutten en te versterken bij die hulpvragers  die aangeven geen netwerk te hebben. Uit wetenschappelijk onderzoek naar de methodiek Community Support is gebleken dat de basishouding van de professional cruciaal is het benutten en versterken van netwerken. Om deze reden ligt de focus in deze workshop op houding en vaardigheden van de professional.

Na deze workshop:

  • Ken je verschillende creatieve manieren om sociale netwerken in kaart te brengen.
  • Zie je mogelijkheden tot netwerkverbetering.
  • Kun je omgaan met weerstand bij de hulpvrager.
  • Weet je hoe je een eerste stap kunt zetten in het meer betrekken van het netwerk.

Accreditatie 
Community Support is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Ook is de organisatie ISO 9001 gecertificeerd. De workshop ' geen netwerk bestaat niet' is geaccrediteerd door het SKJ voor 4 punten.

Tijdsinvestering 
De workshop duurt 1 dagdeel. 

Kosten 
De kosten voor deze workshop zijn 89,- EUR per deelnemer. 

Studiemateriaal
Het volgend materiaal is beschikbaar over de methodiek Community Support: 

  • Handboek Community Support. geschreven door L. Mur, uitgegeven in 2015 door Leuker.nu. Het handboek geeft een praktische handleiding voor het uitvoeren van de methode Community Support. 
  • Handboek Community Support. Methodieken voor het organiseren van eigen kracht, geschreven door L. Mur, uitgegeven in 2012 door Community Support te Groningen. 
  • Community Support en hulpverlenen; mogelijkheden voor mensen met beperkingen, geschreven door L. Mur en M. de Groot, uitgegeven in 2003 door Uitgeverij Nelissen te Soest. 
  • Ondersteuning mobiliseren vanuit netwerken, geschreven door L. Mur en N. Heijs, uitgegeven in 2007 door Uitgeverij Nelissen te Soest. 

Tijdens de workshop wordt een deel van het handboek ter beschikking gesteld. 

Voor meer informatie zie: Workshop CS 'geen netwerk bestaat niet'

 

Laatste tweets

@CommunitySuppor: Vandaag aanwezig bij de Dag van de Jeugdprofessional om veel nieuwe inspiratie op te doen! #SKJ https://t.co/0hDCzIHLZR
@CommunitySuppor: "Dag van de jeugdprofessional 2018" #Utrecht#jeugdzorg##SKJ#komenjullieook? - LokaleSamenwerking#hoedan?! https://t.co/xFlbVSZep0
@CommunitySuppor: Congres Integrale psychiatrie, nu al interessant!#cip2017 https://t.co/RZyTkwQSco