Hulpverlening
Kenniscentrum
Kenniscentrum

Basistraining methodiek Community Support

Basistraining methodiek Community Support voor professionals
Community Support wil mensen met problemen op methodische wijze helpen in het ontwikkelen van ondersteunende sociale netwerken. In de ondersteuning wordt uitgegaan van de zelfverantwoordelijkheid van de klant. De methode beoogt de kwaliteit van leven van de klant te verbeteren.

Community Support bestaat uit de volgende geïntegreerde onderdelen:

 • de regie ligt bij de klant.
 • positieve psychologie: denken in mogelijkheden.
 • digitale ontmoetingsplaats en klantvolgsysteem waartoe zowel klant, netwerk, hulpverlener als relevante ketenpartners toegang hebben.
 • transparant werken (digitale ontmoetingsplaats, geen overleg zonder dat de klant aanwezig is).
 • bevorderen van participatie.
 • rond elke klant wordt een steungroep opgezet.
 • focus op de eigen kracht van de klant, daarna wordt gekeken naar wat de klant met ondersteuning van zijn netwerk kan bereiken.
 • focus op het netwerk: het netwerk wordt in kaart gebracht en uitgebreid geanalyseerd en indien gewenst verbeterd.
 • vermindering van de afhankelijkheid van de hulpverlening door de eigen kracht van de klant centraal te stellen en te versterken.De methode is beschreven in een drietal boeken en in diverse artikelen in vakbladen. Kern van de methode is dat de eigen kracht van de klant en zijn sociale netwerk benut worden om zo zelfstandig mogelijk te leven in de door de klant zelf gekozen omgeving. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet worden. We werken volgens een aanpak waarbij we het gehele systeem van de klant betrekken en waarbij we de verschillende probleemgebieden met andere hulpverleners integraal aanpakken.

In deze training leren professionals werken volgens de algehele methodiek Community Support.

Doelgroep

Professionals werkzaam bij extramurale instellingen voor ggz, gehandicaptenzorg, forensische zorg, jeugdzorg (onder professionals verstaan we casemanagers, maatschappelijk werkers, opbouwwerkers, coaches, groepsleiders, etc)

Toelatingseisen
De basistraining Community Support is gericht op professionals die willen leren werken volgens de methodiek Community Support. Het is noodzakelijk dat deelnemers in de praktijk werkzaam zijn. Steeds zal een verbinding gelegd worden tussen het geleerde en de eigen werkpraktijk.

Inhoud van de training
Community Support hanteert een model waarbij de nadruk ligt op wat goed gaat, op iemands sterke kanten en op onderlinge solidariteit. Door systematisch en consequent te focussen op de eigen kracht, uit te gaan van eigen waarden, het behalen van zelf opgestelde doelen, het ervaren van succes wordt het gevoel van eigenwaarde van de hulpvrager groter

In het werken volgens de methodiek is een bepaalde basishouding nodig. Deze basishouding is in de methodiek vertaald naar de volgende tien houdingsaspecten.

 • De professional gaat uit van de kracht en mogelijkheden van de klant en kan omgaan met weerstanden.
 • De professional gelooft in het belang voor ieder mens van meedoen, meetellen en een bijdrage leveren in de samenleving.
 • De professional streeft altijd naar gelijkwaardigheid in de relatie.
 • De professional laat waar mogelijk de regie bij de klant.
 • De professional wacht niet af, is proactief, gaat erop af en denkt in resultaten.
 • De professional is een rolmodel.
 • De professional is erop gericht dat de klant zich beter kan redden en kan participeren.
 • De professional doet zijn werk met passie.
 • De professional coacht en is in staat de vraag achter de vraag te kunnen zien.
 • De professional zoekt de dialoog. 

Het werken met de methodiek en de houdingsaspecten komen aan bod in deze training.

Accreditatie
Community Support is geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO). Ook is de organisatie ISO 9001 gecertificeerd. De basistraining Community Support is geaccrediteerd door het SKJ.

Tijdsinvestering
De basistraining voor professionals bestaat uit zes bijeenkomsten van zes dagdelen. De bijeenkomsten zijn telkens om de 3 a 4 weken gepland, zodat de deelnemer tussen de bijeenkomsten de tijd heeft om het geleerde toe te passen in de praktijk.

Voor een optimaal verloop van de trainingsbijeenkomsten wordt van deelnemers naast deelname aan de bijeenkomsten ook verwacht dat zij de huiswerkopdrachten maken die voor en naar aanleiding van de bijeenkomsten gegeven worden. In die opdrachten staat de koppeling van de lesstof met hun eigen praktijkervaringen (casuïstiek) over het algemeen centraal. Onze ervaring is dat deelnemers gemiddeld 10-15 uur bezig zijn met zelfstudie.

Studiemateriaal
Het volgend materiaal is beschikbaar over de methodiek Community Support: 

 • Handboek Community Support. geschreven door L. Mur, uitgegeven in 2015 door Leuker.nu. Het handboek geeft een praktische handleiding voor het uitvoeren van de methode Community Support. 
 • Handboek Community Support. Methodieken voor het organiseren van eigen kracht, geschreven door L. Mur, uitgegeven in 2012 door Community Support te Groningen. 
 • Community Support en hulpverlenen; mogelijkheden voor mensen met beperkingen, geschreven door L. Mur en M. de Groot, uitgegeven in 2003 door Uitgeverij Nelissen te Soest. 
 • Ondersteuning mobiliseren vanuit netwerken, geschreven door L. Mur en N. Heijs, uitgegeven in 2007 door Uitgeverij Nelissen te Soest. 

Het meest recente handboek dient als basis voor de training. Deze zal tijdens de training ter beschikking worden gesteld. Tevens krijgt iedere deelnemer een reader met relevante artikelen en hulpmiddelen.

 

 

Laatste tweets

@CommunitySuppor: Vandaag aanwezig bij de Dag van de Jeugdprofessional om veel nieuwe inspiratie op te doen! #SKJ https://t.co/0hDCzIHLZR
@CommunitySuppor: "Dag van de jeugdprofessional 2018" #Utrecht#jeugdzorg##SKJ#komenjullieook? - LokaleSamenwerking#hoedan?! https://t.co/xFlbVSZep0
@CommunitySuppor: Congres Integrale psychiatrie, nu al interessant!#cip2017 https://t.co/RZyTkwQSco

Kenniscentrum Community Support

Wilt u meer weten over het versterken van eigen kracht? Zoekt u informatie over maatschappelijke participatie of integrale samenwerking? Wilt u eens met een deskundige brainstormen? Kenniscentrum Community Support beschikt over zeer veel kennis over de genoemde onderwerpen. U kunt dus met veel vragen bij ons terecht. Neem eens vrijblijvend contact met ons op. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Trainingen
Community Support biedt diverse trainingen aan in de methodiek Community Support. Neem contact met ons op voor meer informatie.