Hulpverlening
Kenniscentrum
Kenniscentrum

Trainingsaanbod Community Support

De basistraining Community Support is gericht op professionals die willen leren werken volgens de methodiek Community Support. Het is noodzakelijk dat deelnemers in de praktijk werkzaam zijn. Steeds zal een verbinding gelegd worden tussen het geleerde en de eigen werkpraktijk.

De basistraining Community Support bestaat uit zes dagdelen. Tijdens deze bijeenkomsten krijgen deelnemers de beschikking over basisvaardigheden om in de praktijk te kunnen werken volgens de methodiek Community Support. Tijdens de zes bijeenkomsten komen alle facetten van de methodiek aan de orde.

Werken volgens de methodiek Community Support vraagt bepaalde kennis en vaardigheden en een bepaalde houding van de professional, die in de training op een zo praktisch mogelijke wijze aan bod komen. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bij het succesvol toepassen van de methodiek de basishouding van de professional cruciaal is, om deze reden ligt de focus in de training op houding en vaardigheden.

De bijeenkomsten zijn telkens om de 3 à 4 weken gepland, zodat de deelnemer tussen de bijeenkomsten de tijd heeft om het geleerde toe te passen in de praktijk.

Voor een optimaal verloop van de trainingsbijeenkomsten wordt van deelnemers naast deelname aan de bijeenkomsten ook verwacht dat zij de huiswerkopdrachten maken die voor en naar aanleiding van de bijeenkomsten gegeven worden. In die opdrachten staat de koppeling van de lesstof met hun eigen praktijkervaringen (casuïstiek) over het algemeen centraal. Onze ervaring is dat deelnemers gemiddeld tien tot vijftien uur bezig zijn met zelfstudie.

De basistraining is opgebouwd uit zes modules.

Laatste tweets

@CommunitySuppor: Vandaag aanwezig bij de Dag van de Jeugdprofessional om veel nieuwe inspiratie op te doen! #SKJ https://t.co/0hDCzIHLZR
@CommunitySuppor: "Dag van de jeugdprofessional 2018" #Utrecht#jeugdzorg##SKJ#komenjullieook? - LokaleSamenwerking#hoedan?! https://t.co/xFlbVSZep0
@CommunitySuppor: Congres Integrale psychiatrie, nu al interessant!#cip2017 https://t.co/RZyTkwQSco

Kenniscentrum Community Support

Wilt u meer weten over het versterken van eigen kracht? Zoekt u informatie over maatschappelijke participatie of integrale samenwerking? Wilt u eens met een deskundige brainstormen? Kenniscentrum Community Support beschikt over zeer veel kennis over de genoemde onderwerpen. U kunt dus met veel vragen bij ons terecht. Neem eens vrijblijvend contact met ons op. We informeren u graag over de mogelijkheden.

Trainingen
Community Support biedt diverse trainingen aan in de methodiek Community Support. Neem contact met ons op voor meer informatie.