Hulpverlening
Kenniscentrum
Kenniscentrum

Supervisie

Supervisie is systematisch, beroepsgericht leren dat altijd plaats vindt onder begeleiding van een professional, de supervisor. Doel van supervisie is om inzicht te krijgen in je eigen professioneel handelen, je handelen te onderzoeken en op zoek te gaan naar handelingsalternatieven. 

In de supervisie werken we volgens de principes van de positieve supervisie. Bij positieve supervisie draait het juist om wat er goed gaat en waarop verder gebouwd kan worden. Wat werkt? Hoe lukt dat? Wat zijn je sterke kanten als professional? En hoe zijn die kwaliteiten vaker in te zetten? Deze visie, gebaseerd op positieve psychologie en oplossingsgerichte therapie, versterkt je competenties en vaardigheden. En dat is nu precies het doel van supervisie.

 

Voor wie

Jeugd- en gezinsprofessionals die in het kader van de (her)registratie-eisen een supervisietraject willen volgen waarbij het traject voldoet aan de criteria van het SKJ.


Door wie

De supervisie wordt begeleid door Nelly Heijs of Annelies Meijer. Beide zijn bij het LVSC geregistreerd als supervisor.


De werkvorm

10 tot 15 bijeenkomsten van minimaal 1 uur tot maximaal 2 uur (duur is afhankelijk van de groepsgrootte), met tussenpozen van 2 à 3 weken.

Binnen de supervisie leer je als professional op basis van een systematische aanpak te reflecteren op je professioneel handelen om je hiermee vakinhoudelijk te ontwikkelen.

In het kader van de SKJ registratie komen in de supervisie verschillende dimensies van professionaliteit aan bod:

  • Technisch-instrumenteel – is mijn handelen effectief en efficiënt?
  • Normatief – is mijn handelen ethisch verantwoord?
  • Persoonlijk – is mijn handelen echt, waarachtig?

Als supervisant bepaal jij wat je in de gesprekken aan de orde wilt laten komen. Je schrijft na iedere bijeenkomst een reflectieverslag, welke je voor elke bijeenkomst inlevert. Deze verslagen worden aan het begin van iedere bijeenkomst besproken.

Supervisie kan individueel zijn of in een groep van maximaal 3 supervisanten.

In overleg wordt de locatie, dag en tijdstip voor de supervisie en de planning vastgelegd.

 

Meer informatie 

Voor meer informatie en een prijsopgave kun je contact opnemen met Nelly Heijs of Annelies Meijer via 050-3117272 of info@communitysupport.nl.

Laatste tweets

@CommunitySuppor: Vandaag aanwezig bij de Dag van de Jeugdprofessional om veel nieuwe inspiratie op te doen! #SKJ https://t.co/0hDCzIHLZR
@CommunitySuppor: "Dag van de jeugdprofessional 2018" #Utrecht#jeugdzorg##SKJ#komenjullieook? - LokaleSamenwerking#hoedan?! https://t.co/xFlbVSZep0
@CommunitySuppor: Congres Integrale psychiatrie, nu al interessant!#cip2017 https://t.co/RZyTkwQSco