Hulpverlening
Kenniscentrum
Kenniscentrum

Nieuws

De methode Community Support is goed beschreven!

De methodiek Community Support heeft door een onafhankelijke commissie het predicaat goed beschreven gekregen.

De beoordelaars zijn van mening dat de interventiebeschrijving voldoet aan de criteria van Goed Beschreven.

Als sterke punten van de interventie benoemen zij:

  • De steungroep in de interventie als manier om formele en informele zorgers elkaar te laten ontmoeten en krachten te bundelen.
  • De hoeveelheid onderzoek naar de interventie en toepassing van de interventie.
  • Aansluiting van de interventie bij de actualiteit, de inzet op de participatiesamenleving met de nadruk op zelfredzaamheid van burgers.
  • De hulpvrager en diens potenties als uitgangspunt van de interventie.

De beoordeling voor Goed Beschreven geldt voor een periode van drie jaar vanaf het moment dat de beoordeling is meegedeeld. Het streven is dat in deze periode nader onderzoek wordt gedaan wat leidt tot het predicaat goed onderbouwd.