Hulpverlening
Kenniscentrum
Kenniscentrum

De methodiek Community Support

Community Support streeft naar duurzame versterking van de positie van de persoon die de grip op zijn leven kwijt is. Om die reden vinden we de volgende uitgangspunten van belang.

  • Het gaat om het oplossen van de problemen in het normale leven.
  • We kiezen de kracht van de persoon als het uitgangspunt voor de oplossing.
  • Het sociale netwerk bevat vaak hulpbronnen die gebruikt kunnen worden voor het versterken van de positie van de persoon.

De basis van een duurzame positieve ontwikkeling van de persoon die de grip kwijt is, is het samen (de persoon zelf, zijn netwerk, de professional) zoeken naar de beste oplossing. Samenwerking vindt plaats in een steungroep. Daar wordt gewerkt aan een integraal samenwerkingsplan (één kind/persoon/gezin: één plan).

Om tot duurzame oplossingen te komen is het meestal niet voldoende om de betreffende persoon (kind, jeugdige, volwassenen) als geïsoleerd individu te begeleiden. Het gaat om de persoon en het netwerk om hem heen. Meestal zijn er hulpbronnen in het netwerk en deze kunnen een bijdrage leveren aan de oplossing. Een voorbeeld: de ervaring wijst uit dat het opnemen van een kind met gedragsproblemen in een residentiële behandelinstelling meestal niet tot blijvende oplossingen leidt. Gaat het al goed in de instelling, dan zal de gemaakte winst weer verdwijnen zodra het kind weer thuis is. En in veel gevallen zullen de broertjes en/of zusjes ook problemen gaan vertonen.

Een duurzame oplossing zal pas kunnen ontstaan als de ouders leren goed om te gaan met hun kinderen, daarbij gebruik makend van hulpbronnen in het netwerk (buren, familie, vrienden). De kans is dan groter dat bij toekomstige problemen de persoon en zijn netwerk in staat zijn om de problemen zonder professionele hulpverlening op te lossen.

Het betrekken van het netwerk is zowel een middel als een doel in de begeleiding. Vanaf de intake wordt al gestart met het betrekken van het netwerk. De klant brengt samen met de supportmedewerker het huidige en gewenste netwerk en de wederkerigheid binnen het netwerk in kaart. Het gaat niet alleen om het ontvangen van steun, maar ook om het zelf aanbieden van steun en van betekenis zijn voor anderen. Hierdoor wordt het inzicht van de klant in zijn eigen sociale netwerk vergroot. In overleg met de supportmedewerker kiest de klant op welke manier hij zijn netwerk in kaart wil brengen, bijvoorbeeld door het maken van een netwerkkaart, een genogram of het schrijven van een levensverhaal. Aan de hand van het in kaart gebrachte netwerk worden samen met de klant indien gewenst doelen opgesteld voor het verbeteren van het sociale netwerk. 

 

 

Laatste tweets

@CommunitySuppor: Vandaag aanwezig bij de Dag van de Jeugdprofessional om veel nieuwe inspiratie op te doen! #SKJ https://t.co/0hDCzIHLZR
@CommunitySuppor: "Dag van de jeugdprofessional 2018" #Utrecht#jeugdzorg##SKJ#komenjullieook? - LokaleSamenwerking#hoedan?! https://t.co/xFlbVSZep0
@CommunitySuppor: Congres Integrale psychiatrie, nu al interessant!#cip2017 https://t.co/RZyTkwQSco