Hulpverlening
Kenniscentrum
Hulpverlening

Eigen bijdrage

Voor de begeleiding wordt bij iedereen die 18 jaar of ouder is een inkomensafhankelijke eigen bijdrage in rekening gebracht door het CAK. Beneden de 18 jaar hoeft er geen eigen bijdrage betaald te worden.
Voor meer informatie over de eigen bijdrage en het berekenen van de hoogte ervan verwijzen we naar www.hetcak.nl

Community Support Hulpverlening

De methodiek Community Support is een bewezen effectieve hulpverleningsmethodiek die mensen ondersteunt bij het oplossen van alledaagse problemen.

Kern van de methodiek is dat de eigen kracht van de klant en zijn sociale netwerk benut wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven in de door de klant zelf gekozen omgeving. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet worden.