Hulpverlening
Kenniscentrum
Hulpverlening

Aanmelden

Wilt u graag ondersteuning van Community Support, of wilt u een klant doorverwijzen, dan kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met Community Support.  Samen met u kijken we hoe de begeleiding gefinancierd kan worden.

Community Support kan begeleiding op basis van zorg in natura aanbieden in alle gemeenten in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. 

Community Support heeft hiervoor een contract afgesloten met deze gemeenten.  

Neem gerust contact op om te informeren naar de mogelijkheden in uw omgeving. Community Support heeft geen wachtlijst.Community Support Hulpverlening

De methodiek Community Support is een bewezen effectieve hulpverleningsmethodiek die mensen ondersteunt bij het oplossen van alledaagse problemen.

Kern van de methodiek is dat de eigen kracht van de klant en zijn sociale netwerk benut wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven in de door de klant zelf gekozen omgeving. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet worden.