Hulpverlening
Kenniscentrum
Hulpverlening

Tarieven

Community Support is geschikt voor mensen met verschillende soorten hulpvragen. Onder onze klanten bevinden zich mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychiatrisch probleem, jongeren met (ernstig) probleemgedrag, senioren met beperkingen, gezinnen met opvoedingsproblemen, enzovoort.

De ondersteuning wordt meestal gefinancierd op basis van een indicatie gesteld door de gemeente (WMO of jeugdzorg) 

Als u een indicatie voor begeleiding heeft, dan kunt u op basis van persoonsgebonden budget of Zorg In Natura hulp ontvangen van Community Support.

Community Support Hulpverlening

De methodiek Community Support is een bewezen effectieve hulpverleningsmethodiek die mensen ondersteunt bij het oplossen van alledaagse problemen.

Kern van de methodiek is dat de eigen kracht van de klant en zijn sociale netwerk benut wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven in de door de klant zelf gekozen omgeving. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet worden.