Hulpverlening
Kenniscentrum
Hulpverlening

Verbeteren van sociale netwerken

Het verbeteren en versterken van het sociale netwerk, daar draait het om bij Community Support. De kern van de methodiek is dat de eigen kracht van de klant zoveel mogelijk benut wordt en dat de sociale netwerken versterkt worden. Het doel daarbij is een zo zelfstandig mogelijk leven in een door de klant zelf gekozen omgeving. Het uitgangspunt daarbij is altijd dat de professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet worden.

Deskundig in het versteken van het eigen netwerk van de cliënt
Doordat de medewerkers van Community Support deskundig zijn in het versterken van sociale netwerken en eigen kracht ervaren, zijn zij goed in staat om gedurende het traject minder begeleidingsuren te bieden en de klant en zijn sociale netwerk te activeren.

De effectiviteit van de methodiek
Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van de methodiek Community Support en het versterken van sociale netwerken. De methodiek Community Support is daarnaast in één van de WMO-praktijken van de WMO werkplaats Groningen-Drenthe beschreven en geëvalueerd (Vos, 2012). Hieruit blijkt onder andere dat de methodiek positieve effecten heeft op het vergroten van participatie, het verminderen van eenzaamheid, het vergroten en verbeteren van het netwerk, het vergroten van zelfvertrouwen en grip op het leven (eigen kracht) en het verbeteren van de kwaliteit van leven (Vos, 2012).

Versterken van het netwerk en ondersteuning vanuit het netwerk zorgen voor betere resultaten. Community Support is daarmee een methode die perfect past in de participatiesamenleving.

De steungroep
Binnen een steungroep werken professionals en mensen uit het eigen netwerk samen. De steungroep motiveert, ondersteunt, zorgt voor en controleert de klant. Door het werken met steungroepen wordt de samenhang in families, netwerken, wijken en scholen vergroot. Ook vergroot het de samenwerking tussen de betrokken hulpverleners. De klant brengt samen met de supportmedewerker het netwerk in kaart om vervolgens te onderzoeken of de klant tevreden is over zijn netwerk. Uit het netwerk stelt de klant met hulp van de supportmedewerker een steungroep samen sociale steun te mobiliseren. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners zo veel mogelijk overbodig worden. De kern van de methode Community Support bestaat uit het sociale netwerk rond een persoon op te bouwen, te verstevigen of te verbeteren, om vervolgens vanuit dit netwerk