Hulpverlening
Kenniscentrum
Hulpverlening

Verbeteren en vergroten zelfredzaamheid

Het verbeteren en vergroten van zelfredzaamheid is een belangrijke component van de methode Community Support. De methodiek is een bewezen effectieve hulpverleningsmethodiek is die mensen ondersteunt bij het oplossen van alledaagse problemen.

Kern van de methodiek is dat de eigen kracht van de klant, zijn of haar zelfredzaamheid verbeterd en zijn sociale netwerk benut wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven in de door de klant zelf gekozen omgeving. Het verbeteren en vergroten van zelfredzaamheid is het uitgangspunt. Net zoals het versterken van het netwerk. Professionele hulpverleners worden daar aanvullend op ingezet.

Zelfredzaamheid. regie en eigen kracht
Community Support stelt zich ten doel om klanten zo te ondersteunen dat ze weer meer eigen kracht ervaren, de regie over hun leven weer terug krijgen en opgewassen zijn tegen de problemen van alledag. Het is de bedoeling dat de zelfredzaamheid verbetert. Daarbij werken we volgens een aanpak waarbij we het gehele systeem van de klant betrekken en waarbij we de verschillende probleemgebieden met andere hulpverleners integraal aanpakken.

De methodiek Community Support bestaat uit verschillende onderdelen:

  • De regie ligt bij de klant.
  • Positieve psychologie; denken in mogelijkheden.
  • Integrale samenwerking tussen klant, zijn netwerk, vrijwilligers en professionals.
  • Transparant werken, niets buiten de klant om doen.
  • Verbeteren en vergroten van zelfredzaamheid
  • Rond elke klant wordt een steungroep opgezet.
  • Focus op de eigen kracht van de klant, daarna wordt gekeken wat de klant met ondersteuning van zijn netwerk kan bereiken.
  • Focus op het netwerk; het netwerk wordt in kaart gebracht en uitgebreid geanalyseerd en indien gewenst verbeterd.
  • Vermindering van de afhankelijkheid van de hulpverlening door de eigen kracht van de klant centraal te stellen en te versterken.