Hulpverlening
Kenniscentrum
Hulpverlening

1 gezin 1 plan

Ieder mens streeft naar succes en wil iets bereiken. We bedoelen hier niet het succes in de vorm van promotie maken, meer verdienen en het managen van persoonlijk succes. Succesvol zijn heeft hier de betekenis van regie over je leven terugwinnen en vasthouden, betekenisvolle relaties kunnen aangaan, een bevredigend sociaal leven kunnen leiden.

Als je iets wilt bereiken heb je doelen nodig. En je moet een idee hebben over hoe je deze doelen wilt bereiken. Verder is het belangrijk vast te stellen wie wat gaat doen om de gestelde doelen te bereiken. Wat kan iemand zelf doen, waar liggen zijn krachten? En wie zijn gemotiveerd hem daarbij te helpen? Deze punten vormen de basis van het samenwerkingsplan. 1 gezin 1 plan is daarbij ons motto.

In een samenwerkingsplan noteren we welke idealen van belang zijn voor de klant. 1 gezin 1 plan is het uitggangspunt in dat samenwerkingsplan. De doelen waar aan gewerkt gaat worden zijn afgeleid van deze idealen. Het plan geeft de klant richting, hij weet waar hij zich op wil focussen. Het systematisch en succesvol werken aan een plan geeft optimisme en hoop. Het zorgt ervoor dat de klant weer grip krijgt op zijn leven.