Hulpverlening
Kenniscentrum
Hulpverlening

Begeleiding

Community Support is enerzijds de naam van onze organisatie, maar ook de naam van de door ons ontwikkelde bewezen effectieve methodiek. De organisatie Community Support bestaat uit 2 afdelingen:

1. Hulpverlening
2. Kenniscentrum Community Support 

Community Support stelt zich ten doel om deze mensen zo te ondersteunen dat ze weer meer eigen kracht ervaren, de regie over hun leven weer terug krijgen en opgewassen zijn tegen de problemen van alledag.

Community Support is een bewezen effectieve hulpverleningsmethode die mensen ondersteunt bij het oplossen van alledaagse problemen. Zie bij werkwijze voor meer informatie over onze aanpak.

Community Support biedt begeleiding aan mensen met verschillende problematiek. Enkele voorbeelden waar ondersteuning wordt ingezet, zijn bij mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, mensen met een psychiatrische stoornis, ouderen met een beperking, gezinnen met ernstige opvoedproblemen, mensen die om welke reden dan ook eenzaam zijn, mensen met een stoornis in het autistische spectrum, mensen die keer op keer met de politie in aanraking komen, mensen die door een combinatie van problemen zich niet meer kunnen handhaven, mensen met niet-aangeboren hersenletsel.

Community Support is een vorm van ondersteuning in en door de samenleving op alle levensgebieden, zodat mensen met beperkingen en jongeren met problemen een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Dat is in een notendop een beschrijving van community support. Maar we zijn ons er zeer van bewust dat onze werkwijze zich niet in één zin laat omschrijven en onze organisatie zich niet in één zin laat definiëren. Toch blijven we steeds ons best doen om in heldere taal uit te leggen wie we zijn en hoe we werken. Deze website is daar een voorbeeld van.

 

Community Support Hulpverlening

De methodiek Community Support is een bewezen effectieve hulpverleningsmethodiek die mensen ondersteunt bij het oplossen van alledaagse problemen.

Kern van de methodiek is dat de eigen kracht van de klant en zijn sociale netwerk benut wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven in de door de klant zelf gekozen omgeving. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet worden.