Hulpverlening
Kenniscentrum
Hulpverlening

Vacature gezinscoach

Op zoek naar een nieuwe uitdaging als ambulant begeleider / coach binnen de jeugdzorg?

Op dit moment hebben we een openstaande vacature voor gezinscoach in regio Groningen. Voor overige regio's hebben we op dit moment geen vacatures openstaan, maar open sollicitaties zijn altijd welkom!  

 

Vacature

Als gezinscoach binnen Community Support begeleid je jeugdigen en gezinnen volgens de methodiek Community Support.

In de coaching richt je je altijd op het gehele gezinssysteem, dus zowel op de jeugdige en zijn ouders als op zijn omgeving (opvoeders, familie, vrienden, wijk, buurt, school).  De casuïstiek is veelal complex en richt zich veelal op meerdere leefgebieden.

Als gezinscoach ben je verantwoordelijk voor de coordinatie van de begeleiding aan het gezinssysteem. Je draagt zorg voor een goede samenwerking met alle betrokkenen (formele en informele netwerk). Je signalerende rol is hierin erg belangrijk.  

Kern van de methodiek is dat de eigen kracht van de jeugdige, zijn gezin en zijn sociale netwerk benut wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet worden.

Community Support stelt zich ten doel om gezinnen zo te ondersteunen dat ze weer meer eigen kracht ervaren, de regie over hun leven weer terug krijgen en opgewassen zijn tegen de problemen van alledag.

De coaching vindt in de eigen omgeving van de klant plaats (op school, thuis, sportvereniging, netwerk, etc). Community Support is van mening dat vaardigheden het beste geleerd kunnen worden waar ze nodig zijn en op het moment dat ze nodig zijn. Coaching is een maatwerktraject, waarbij we telkens doen wat nodig is.

De inzet hangt af van de mogelijkheden van de jeugdige en zijn sociale netwerk en van de complexiteit van de hulpvraag. 

Een aantal voorbeelden waarbij coaching volgens de methodiek Community Support kan ondersteunen:

  • Ondersteuning bij opvoedingsproblemen
  • Ondersteuning bij schoolverzuim
  • Coaching van gezinnen in crisis
  • Training van vaardigheden die nodig zijn in de samenleving

 

Onze vraag

Wij zoeken enthousiaste SKJ geregistreerde professionals die een functiegerichte HBO- of WO-opleiding (bijv. SPH /  MWD / Pedagogiek / toegepaste psychologie) hebben afgerond met inhoudelijke expertise op gebied van (L)VB en psychiatrie met minimaal 2 jaar ervaring in het begeleiden van jeugdigen / gezinnen. 

Je kunt goed aansluiten bij de vraag van de jeugdige / het gezin, maar durft ook positie in te nemen waar nodig. Je kunt goed samenwerken met collega's, betrokken instanties en durft initiatieven te nemen.

Je verstaat de kunst om in de coaching het sociale netwerk te betrekken. Je weet op tijd op je handen te gaan zitten en neemt niet over. Je kunt bovendien goed reflecteren op je eigen functioneren en bent in staat te schakelen in onvoorziene situaties, waarbij je buiten de kaders durft te denken.

Ten slotte ben je klantvriendelijk, accuraat en flexibel. Flexibel betekent dat je in kunt spelen op onvoorziene situaties, maar ook dat je niet alleen van 9 tot 5 beschikbaar bent. Coaching is telkens maatwerk, wat betekent dat de werkzaamheden ook plaatsvinden in de avonduren en in de weekenden.

Gezien de complexiteit van de problematiek zijn we op zoek naar professionals die stressbestendig zijn en zich staande kunnen houden in verschillende situaties.

Vanwege het mobiele karakter van de functie moet je beschikken over een auto.

 

Wat bieden wij?

Wij bieden een interessante, veelzijdige en afwisselende functie in een dynamische organisatie.

Je wordt geschoold in het werken volgens de bewezen effectieve methodiek Community Support. Deze methode sluit perfect aan op de uitgangspunten van de WMO en Jeugdwet.

Salariëring vindt plaats conform de CAO Gehandicaptenzorg en is afhankelijk van opleidingsniveau en werkervaring.

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met Nelly Heijs, directeur Community Support. Telefonisch bereikbaar via 050-3117272 of n.heijs@communitysupport.nl

 

Solliciteren?

Ben je enthousiast geworden en herken je jezelf in de functie-eisen? Stuur ons dan je curriculum vitae met onderbouwde schriftelijke motivatie via info@communitysupport.nl

 

Community Support Hulpverlening

De methodiek Community Support is een bewezen effectieve hulpverleningsmethodiek die mensen ondersteunt bij het oplossen van alledaagse problemen.

Kern van de methodiek is dat de eigen kracht van de klant en zijn sociale netwerk benut wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven in de door de klant zelf gekozen omgeving. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet worden.