Hulpverlening
Kenniscentrum
Hulpverlening

Vacature ambulant begeleider regio Groningen

 

Op zoek naar een nieuwe uitdaging? Op dit moment hebben we een openstaande vacature als casemanager jeugd in de regio Friesland en ambulant begeleider WMO in de regio Groningen.

Voor vacature casemanager Jeugd ziehttps://www.zorgpleinnoord.nl/aangesloten-organisaties/organisatie/stichting-community-support

Voor vacature ambulant begeleider WMO ziehttps://www.zorgpleinnoord.nl/aangesloten-organisaties/organisatie/stichting-community-support

 

 

Community Support Hulpverlening

De methodiek Community Support is een bewezen effectieve hulpverleningsmethodiek die mensen ondersteunt bij het oplossen van alledaagse problemen.

Kern van de methodiek is dat de eigen kracht van de klant en zijn sociale netwerk benut wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven in de door de klant zelf gekozen omgeving. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet worden.