Hulpverlening
Kenniscentrum
Hulpverlening

Stage

Community Support biedt ook stageplekken aan voor derdejaars HBO-stagiaires. 

Op dit moment zijn er twee openstaande vacatures voor een voltijd stageplaats vanaf september. 

Wil je graag bij ons stage lopen, neem dan contact met ons op voor meer informatie. 

Community Support Hulpverlening

De methodiek Community Support een bewezen effectieve hulpverleningsmethodiek is die mensen ondersteunt bij het oplossen van alledaagse problemen.

Kern van de methodiek is dat de eigen kracht van de klant en zijn sociale netwerk benut wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven in de door de klant zelf gekozen omgeving. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet worden.