Hulpverlening
Kenniscentrum
Hulpverlening

Stage

Community Support biedt ook stageplekken aan voor derdejaars HBO-stagiaires. 

Op dit hebben we geen openstaande vacatures voor een stageplaats per februari.

Vanaf september 2019 hebben we weer ruimte voor stagiaires die op zoek zijn naar een voltijd stageplaats. 

Wil je graag bij ons stage lopen, neem dan contact met ons op voor meer informatie. 

Community Support Hulpverlening

De methodiek Community Support is een bewezen effectieve hulpverleningsmethodiek die mensen ondersteunt bij het oplossen van alledaagse problemen.

Kern van de methodiek is dat de eigen kracht van de klant en zijn sociale netwerk benut wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven in de door de klant zelf gekozen omgeving. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet worden.