Hulpverlening
Kenniscentrum
Hulpverlening

Clientenraad

De cliëntenraad is een groep vrijwilligers die zich inzet voor de belangen van de klanten binnen community support. De cliëntenraad heeft medezeggenschap over het inhoudelijke beleid van Community Support en houdt de uitvoering ervan nauwlettend in de gaten.

Waarvoor kunt u bij de cliëntenraad terecht?
De cliëntenraad is er voor de algemene belangen van de klantengroep. De raad houdt zich bezig met de kwaliteit van de geleverde zorg. Cliënten kunnen hun adviezen / ervaringen / verbeteringen neerleggen bij de cliëntenraad. De raad zal dit opnemen met de directie.

Wanneer er vragen, opmerkingen, suggesties, of ideeën zijn, laat het de cliëntenraad dan weten. Het beste kan men zich schriftelijk (indien gewenst anoniem) tot de cliëntenraad richten.  Individuele geschillen neemt de cliëntenraad niet in behandeling, hiervoor kunt u terecht bij de klachtencommissie of de vertrouwenspersoon vanuit Community Support.

Contact met de cliëntenraad
U kunt ons bereiken per e-mail, telefonisch of schriftelijk. 

E-mail: info@communitysupport.nl 
Telefoonnummer: 050-3117272
Adres:  Stichting Community Support, t.a.v. Cliëntenraad, Postbus 8024, 9702 KA  Groningen

 

Community Support Hulpverlening

De methodiek Community Support is een bewezen effectieve hulpverleningsmethodiek die mensen ondersteunt bij het oplossen van alledaagse problemen.

Kern van de methodiek is dat de eigen kracht van de klant en zijn sociale netwerk benut wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven in de door de klant zelf gekozen omgeving. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet worden.