Hulpverlening
Kenniscentrum
Hulpverlening

Voor wie

Community Support is geschikt voor mensen met verschillende soorten hulpvragen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • Ondersteuning bij het zelfstandig wonen
  • Ondersteuning bij de regievoering over het dagelijks leven
  • Training van vaardigheden die nodig zijn in de samenleving
  • Coaching van gezinnen in crisis
  • Ondersteuning bij het meedoen en van betekenis zijn in de samenleving
  • Ondersteuning aan mantelzorgers
  • Sociale vaardigheidstraining bij kinderen, jongeren en volwassenen
  • Ondersteuning bij schoolverzuim
  • Ondersteuning bij opvoedingsproblemen

Onder onze klanten bevinden zich mensen met een verstandelijke beperking, mensen met een psychiatrisch probleem, jongeren met (ernstig) probleemgedrag, gezinnen met opvoedproblemen, enz.

Community Support Hulpverlening

De methodiek Community Support is een bewezen effectieve hulpverleningsmethodiek die mensen ondersteunt bij het oplossen van alledaagse problemen.

Kern van de methodiek is dat de eigen kracht van de klant en zijn sociale netwerk benut wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven in de door de klant zelf gekozen omgeving. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet worden.