Hulpverlening
Kenniscentrum
Hulpverlening

Samenwerking

Veel verschillende organisaties verwijzen en werken samen met Community Support. Verwijzers kunnen zijn: sociale teams, centra voor Jeugd en Gezin, huisartsen, gezinsvoogden, behandelaars, etc.

Samenwerking beschouwen we als een vaardigheid, die iedere professional in de hulpverlening moet beheersen en uitdragen. Vaak zijn meerdere hulpverleners betrokken bij de hulpverlening. Deze hulpverleners werken vaak bij verschillende organisaties. Door middel van het integrale samenwerkingsplan en het bij Community Support behorende klantvolgsysteem kunnen medewerkers van verschillende or­ga­ni­sa­ties goed met elkaar samenwerken en communiceren.

Bij Community Support is er niet alleen samenwerking tussen professionals, maar er wordt ook samengewerkt met personen uit het netwerk. Voor professionals betekent dit dat ze moeten openstaan voor - en ruimte moeten geven aan - de inbreng van personen die mogelijk geen opleiding hebben op het gebied van hulpverlening.

De taak en de houding van de professionele hulpverlener is aanvullend aan de mogelijkheden van de klant en de hulpbronnen uit zijn netwerk.

De professionele hulpverleners stellen hun kennis beschikbaar, maar nemen de regie niet over. De professional laat zoveel mogelijk over aan de hulpvrager en zijn netwerk en probeert zichzelf, waar mogelijk, overbodig te maken. Eigen kracht van de hulpvrager en zijn netwerk zijn belangrijk.

Heldere en snelle communicatie zijn cruciaal voor een goede samenwerking. Door het speciaal voor community support ontwikkelde klantvolgsysteem is op makkelijke wijze gebruik te maken van een gezamenlijk integraal samenwerkingsplan. In het plan staat precies omschreven wie wat gaat doen.

Daarbij gaan we uit van de volgorde:

  • wat kan de persoon zelf doen, 
  • wat kunnen mensen uit zijn netwerk doen, 
  • wat kunnen de reguliere hulpverleners doen, 
  • (en tenslotte) waar moeten specialisten ingezet worden.

Professionele hulpverleners en vrijwillige hulpverleners kunnen op deze wijze met elkaar samenwerken. Het digitale volgsysteem maakt het eenvoudig voor professionals, zoals een behandelaar, een specialist, een gezinsvoogd van de jeugdbescherming of een re­clas­se­rings­werker, om hun inbreng hebben en zich snel kunnen informeren. Hierdoor ontstaat er een optimale samenwerking tussen professionele hulpverlening en hulpverlening vanuit het sociale netwerk, zonder dat daar vergadertijd voor nodig is. De hulpvrager kan hierin volwaardig meedoen en daardoor centraal blijven staan.

 

Community Support Hulpverlening

De methodiek Community Support is een bewezen effectieve hulpverleningsmethodiek die mensen ondersteunt bij het oplossen van alledaagse problemen.

Kern van de methodiek is dat de eigen kracht van de klant en zijn sociale netwerk benut wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven in de door de klant zelf gekozen omgeving. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet worden.