Hulpverlening
Kenniscentrum
Hulpverlening

Klanttevredenheid

Iedere twee jaar laten we een onafhankelijke onderzoek door TRIQS uitvoeren naar de tevredenheid van onze klanten. TRIQS neemt daarbij de cliëntthermometer af volgens de systematiek die door het Trimbosinstituut ontwikkeld is en door zorgkantoren en zorgverzekeraars wordt voorgeschreven.

In het laatste tevredenheidsonderzoek van geven onze klanten de begeleiding gemiddeld een 8,34.  We zijn er trots op dat klanten de begeleiding zo goed waarderen.

94,8 % van de klanten zou anderen in hun omgeving aanraden om hulp te zoeken bij Community Support.

Vooral de bejegening van de hulpverlener naar de klant toe wordt zeer goed gewaardeerd. 100 % van de klanten beantwoord de volgende vragen positief:

  • Kon (kun) je de hulpverlener voldoende vertrouwen?
  • Toonde (toont) de hulpverlener voldoende respect voor jou?
  •  Luisterde (luistert) de hulpverlener voldoende naar jou?

Community Support Hulpverlening

De methodiek Community Support is een bewezen effectieve hulpverleningsmethodiek die mensen ondersteunt bij het oplossen van alledaagse problemen.

Kern van de methodiek is dat de eigen kracht van de klant en zijn sociale netwerk benut wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven in de door de klant zelf gekozen omgeving. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet worden.