Hulpverlening
Kenniscentrum
Hulpverlening

Digitaal klantvolgsysteem

Sinds juli 2015 zijn we gaan werken met een nieuw digitaal klantvolgsysteem; Mextra. Dit systeem ondersteunt het werken volgens de principes van 1 gezin 1 plan. Het is een ehealth dossier voor de klant , zijn netwerk (waaronder mantelzorgers) en zorgprofessionals. In dit systeem wordt niet over de klant geschreven, hij kan ook zelf rapporteren. Zie www.mextra.nl voor ervaringen van klanten. Klanten kunnen zelf hun plan opstellen (eventueel met behulp van pictogrammen) en zijn hiermee ook echt eigenaar van hun eigen plan.

 

Community Support Hulpverlening

De methodiek Community Support is een bewezen effectieve hulpverleningsmethodiek die mensen ondersteunt bij het oplossen van alledaagse problemen.

Kern van de methodiek is dat de eigen kracht van de klant en zijn sociale netwerk benut wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven in de door de klant zelf gekozen omgeving. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet worden.