Hulpverlening
Kenniscentrum
Hulpverlening

De methode

De methodiek Community Support een bewezen effectieve hulpverleningsmethodiek is die mensen ondersteunt bij het oplossen van alledaagse problemen.

Kern van de methodiek is dat de eigen kracht van de klant en zijn sociale netwerk benut wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven in de door de klant zelf gekozen omgeving. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet worden. Community Support stelt zich ten doel om klanten zo te ondersteunen dat ze weer meer eigen kracht ervaren, de regie over hun leven weer terug krijgen en opgewassen zijn tegen de problemen van alledag. Hierbij wordt gewerkt volgens een aanpak waarbij we het gehele systeem van de klant betrekken en waarbij we de verschillende probleemgebieden met andere hulpverleners integraal aanpakken.

 De methodiek Community Support bestaat uit de volgende geïntegreerde onderdelen:

 • De regie ligt bij de klant.
 • Positieve psychologie; denken in mogelijkheden.
 • Integrale samenwerking tussen klant, zijn netwerk, vrijwilligers en professionals.
 • Transparant werken, niets buiten de klant om doen.
 • Bevorderen van participatie.
 • Rond elke klant wordt een steungroep opgezet.
 • Focus op de eigen kracht van de klant, daarna wordt gekeken wat de klant met ondersteuning van zijn netwerk kan bereiken.
 • Focus op het netwerk; het netwerk wordt in kaart gebracht en uitgebreid geanalyseerd en indien gewenst verbeterd.
 • Vermindering van de afhankelijkheid van de hulpverlening door de eigen kracht van de klant centraal te stellen en te versterken.

De methodiek is in 2001 ontwikkeld en sindsdien hebben we hier ruime ervaring in opgedaan. Er zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd naar de effectiviteit van de methodiek Community Support. De methodiek Community Support is daarnaast in één van de WMO-praktijken van de WMO werkplaats Groningen-Drenthe beschreven en geëvalueerd (Vos, 2012). Hieruit blijkt onder andere dat de methodiek positieve effecten heeft op het vergroten van participatie, het verminderen van eenzaamheid, het vergroten en verbeteren van het netwerk, het vergroten van zelfvertrouwen en grip op het leven (eigen kracht) en het verbeteren van de kwaliteit van leven (Vos, 2012).

De methodiek Community Support is opgenomen in de databank effectieve interventies van Movisie. Zie: https://www.movisie.nl/interventie/community-support

Er zijn vier boeken geschreven over de methodiek Community Support:

 • Handboek Community Support, geschreven door L. Mur, uitgegeven in 2015 door uitgeverij Leuker.nu te Nieuwolda.
 • Handboek Community Support. Methodieken voor het organiseren van eigen kracht, geschreven door L. Mur, uitgegeven in 2012 door Community Support te Groningen.
 • Ondersteuning mobiliseren vanuit netwerken, geschreven door L. Mur en N. Heijs, uitgegeven in 2007 door Uitgeverij Nelissen te Soest.
 • Community Support en hulpverlenen; mogelijkheden voor mensen met beperkingen, geschreven door L. Mur en M. de Groot, uitgegeven in 2003 door Uitgeverij Nelissen te Soest.

 

 

Community Support Hulpverlening

De methodiek Community Support is een bewezen effectieve hulpverleningsmethodiek die mensen ondersteunt bij het oplossen van alledaagse problemen.

Kern van de methodiek is dat de eigen kracht van de klant en zijn sociale netwerk benut wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven in de door de klant zelf gekozen omgeving. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet worden.