Hulpverlening
Kenniscentrum
Hulpverlening

Agenda

13-2-2020 Bijeenkomst clientenraad
17-2-2020 Interne training medewerkers Community Support
10-3-2020 Deelname congres Doen wat werkt in het sociaal domein

Community Support Hulpverlening

De methodiek Community Support is een bewezen effectieve hulpverleningsmethodiek die mensen ondersteunt bij het oplossen van alledaagse problemen.

Kern van de methodiek is dat de eigen kracht van de klant en zijn sociale netwerk benut wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven in de door de klant zelf gekozen omgeving. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet worden.