Hulpverlening
Kenniscentrum
Hulpverlening

Corona virus

Corona maatregelen Stichting Community Support

De insteek is dat we de begeleiding die we leveren door laten gaan waar mogelijk. Wij volgen in de begeleiding de richtlijnen van de overheid.

In nauw contact met onze klanten zorgen we ervoor dat we hulp op maat kunnen blijven bieden, aangepast aan de wensen en mogelijkheden van onze klanten. De veiligheid van onze klanten en medewerkers staat hierbij voorop.

Onderstaand vindt u onze maatregelen. Deze maatregelen zijn met onze klanten en medewerkers afgesproken en worden regelmatig geëvalueerd en bijgesteld.

Onze maatregelen:

Er vindt geen huisbezoek plaats als de medewerker of klant klachten heeft (neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, verhoging of koorts). Voorafgaand aan een afspraak nemen de medewerkers telefonisch contact op en checken bij de klant of de afspraak veilig door kan gaan.

Tijdens het huisbezoek houden we ons aan de richtlijnen:

  • Was je handen regelmatig met water en zeep
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes
  • Schud geen handen
  • Houd 1,5 meter (2 armlengtes) afstand van elkaar 

Bij klachten bij de klant of bij de supportmedewerker gaat de begeleiding niet door. De begeleiding kan dan telefonisch of via een beeldbellen plaatsvinden. 

Supportmedewerkers maken indien nodig tijdens huisbezoeken gebruik van een mondkapje en/of handschoenen. Daarnaast hebben zij altijd desinfectie bij zich voor de handen.

Download hier onze folder voor uitleg over het Corona virus voor klanten: ../../../upload/CS info corona vanaf 14-10-20.pdf