Hulpverlening
Kenniscentrum
Hulpverlening

Contact

Postadres:
Postbus 8024
9702 KA Groningen

Bezoekadres:
Laan Corpus den Hoorn 108
9728 JR Groningen

T: 050-3117272
F: 050-3133315
M info@communitysupport.nl

kvk nummer: 02075534
Onze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Groningen.Community Support Hulpverlening

De methodiek Community Support is een bewezen effectieve hulpverleningsmethodiek die mensen ondersteunt bij het oplossen van alledaagse problemen.

Kern van de methodiek is dat de eigen kracht van de klant en zijn sociale netwerk benut wordt om zo zelfstandig mogelijk te leven in de door de klant zelf gekozen omgeving. Het uitgangspunt is altijd dat de professionele hulpverleners hier aanvullend op ingezet worden.